Szkolenie pt.: „Mobbing w środowisku akademickim – jak rozpoznać i przeciwdziałać”

13 lipca 2023 roku
10:00-14:00

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat charakterystyki zachowań mobbingowych, oraz skutków mobbingu i dyskryminacji w zakresie funkcjonowania osoby poddanej mobbingowi, grupy i organizacji, w której do mobbingu doszło.

Podczas zajęć zostaną przekazane wskazówki dotyczące przeciwdziałania mobbingowi, możliwe do wprowadzenia na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.

Korzyści z uczestnictwa:
– umiejętność rozpoznawania mobbingu,
– znajomość procedury reagowania na mobbing,
– znajomość zasad i sposobów przeciwdziałania mobbingowi.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie w tematykę: charakterystyka zachowań mobbingowych.
2. Konsekwencje mobbingu dla zdrowia i funkcjonowania pracowników, oraz funkcjonowania organizacji.
3. Metody diagnozy mobbingu, kryteria rozpoznawania, diagnoza różnicowa (w odniesieniu np. do wymagań menadżerskich, molestowania, dyskryminacji)
4. Cechy indywidualne i organizacyjne związane z mobbingiem (tło/przyczyny mobbingu).
5. Przeciwdziałanie mobbingowi (w tym zasady dobrej praktyki wprowadzania Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej).

Szkolenie zostanie poprowadzone w formie interaktywnego wykładu.

Prowadzącadr Agnieszka Mościcka-Teske – Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Konsultantka, interwentka, biegła sądowa, terapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym. Ekspertka powoływana do Komisji Antymobbingowych. Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy. Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu i stresu w miejscu pracy. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych.
Współautorka informatora przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na temat mobbingu „Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania”. 

Szkolenie odbędzie się 13 lipca 2023 roku w godzinach 10:00-14:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 29 czerwca 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 29 czerwca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 13 lipca 2023 roku – termin szkolenia,
• od 17 lipca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 450 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 550 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 15.06.2023 r.
450 zł brutto
od 16.06.2023 r. do 29.06.2023 r.
550 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: Mobbing 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas