Szkolenie pt.: „My publication in English – doskonalenie pisania akademickiego w języku angielskim”

7, 9, 21, 23, 28 maja i 4 czerwca 2024 roku

9:00-10:30

oraz indywidualna konsultacja (w okresie 10-30 czerwca 2024 roku)

Szkolenie pt. „My publication in English – doskonalenie pisania akademickiego w języku angielskim” to specjalistyczny kurs przeznaczony w szczególności dla młodych naukowców, doktorantów oraz pracowników naukowych, a także osób, które zaczynają swoją przygodę z pisaniem tekstów akademickich, a zwłaszcza publikacji naukowych w języku angielskim.

Są to praktyczne warsztaty pisania naukowego w języku angielskim, które dostarczą uczestnikom niezbędnych narzędzi do skutecznej pracy nad swoimi publikacjami. Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

 • zajęć warsztatowych w grupie (sześć spotkań po 1,5 h)
 • indywidualnych konsultacji (1,5 h) skupiających się na omówieniu dalszych kroków w doskonaleniu pisania akademickiego, jak również zasad poprawności gramatyczno-leksykalnej prac naukowych w języku angielskim. Odbędą się one w okresie 10-30 czerwca 2024 roku (zgłoszenia za pośrednictwem kalendarza online, który zostanie udostępniony najwcześniej w II połowie maja)

Cele szkolenia obejmują:

 1. Nabycie umiejętności pisania akademickiego w języku angielskim.
 2. Zrozumienie struktury i stylu akademickich publikacji w języku angielskim.
 3. Doskonalenie zdolności do formułowania jasnych, zwięzłych, precyzyjnych oraz poprawnych tekstów naukowych w języku angielskim.
 4. Poznanie kluczowych zasad dotyczących cytowania i odwoływania się do źródeł w publikacjach naukowych w języku angielskim.
 5. Rozwój umiejętności pracy z literaturą anglojęzyczną oraz wykorzystywanie aplikacji internetowych w kontekście własnych badań.
 6. Uzyskanie wskazówek oraz praktycznych porad dotyczących procesu pisania, redagowania i składania artykułów naukowych w języku angielskim.

Program szkolenia koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego pisania i publikowania prac naukowych w języku angielskim oraz uwzględnia następujące kluczowe elementy:

 • strukturę artykułów naukowych w języku angielskim
 • strategie redagowania i poprawiania tekstu, aby osiągnąć wysoki poziom klarowności i spójności
 • analizę struktury i stylu wybranych fragmentów artykułów naukowych w języku angielskim

Informacja o prowadzącej:

dr Monika Betyna-Białek posiada tytuł magistra filologii angielskiej oraz magistra filologii niemieckiej, jak również tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obecnie wykłada jako adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Główna specjalizacja to nauczanie języka angielskiego w kontekście medycznym, a rozprawa doktorska stanowiła hybrydę neuropsychologii i lingwistyki korpusowej.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 15 publikacji naukowych oraz uczestnictwo w 20 konferencjach z wystąpieniem. Poszukując kolejnych naukowych wyzwań, dr Betyna-Białek była współorganizatorem konferencji naukowej z cyklu Sytuacja komunikacyjna i jej parametry KOMUNIKOWANIE WARTOŚCI – WARTOŚĆ KOMUNIKOWANIA. Nawiązała współpracę międzynarodową z Uniwersytetem w Ołomuńcu w Czechach podczas pobytu na szkoleniu z programu Erasmus Plus. Ponadto, prowadziła autorskie kursy doskonalące „English in IT”, które miały na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikowanego TOEIC. W 2023 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe oraz umiejętności przywódcze.

Minimalny poziom znajomości języka angielskiego: B1

Szkolenie odbędzie się w dniach 7, 9, 21, 23, 28 maja i 4 czerwca 2024 roku godzinach 9:00-10:30 i obejmuje indywidualne konsultacje w okresie 10-30 czerwca 2024 r.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 25 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 25 kwietnia 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 7, 9, 21, 23, 28 maja i 4 czerwca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 5 czerwca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1200 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28) w I turze rejestracji, 1350 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28) w II turze rejestracji lub 1500 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 19.03.2024 r.
1200 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28)
od 20.03.2024 r. do 11.04.2024 r.
1350 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28)
od 12.04.2024 r. do 25.04.2024 r.
1500 zł (zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 28)

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: my publication + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 28).

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas