Szkolenie pt.: „Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) – zastosowanie i interpretacja widm związków organicznych. Kurs podstawowy”

26 września 2024 roku

9:00-15:00

Intencją kursu jest zapoznanie Uczestników z podstawami spektroskopii NMR. Omówione zostaną możliwości wykorzystania magnetycznego rezonansu jądrowego jako niezwykle przydatnego narzędzia w analizie struktury związków organicznych. Ważnym elementem kursu będzie nabycie praktycznych umiejętności w interpretacji widm NMR (1H NMR, 13C NMR) rzeczywistych próbek, w tym próby samodzielnej interpretacji wyników pod nadzorem Prowadzącego.

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać podstawy zastosowania magnetycznego rezonansu jądrowego oraz nauczyć się interpretować uzyskane wyniki. dla doktorantów, pracowników naukowych, pracowników działów R&D, branży farmaceutycznej, fine chemicals i pokrewnych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z magnetycznym rezonansem jądrowym NMR.

Plan szkolenia:

 1. Wstęp do spektroskopii NMR (krótkie omówienie podstaw, prezentacja możliwości, słownictwo).
 2. Elementy składowe widma (objaśnienia).
 3. Interpretacja widm 1H NMR (struktura -> widmo; jak elementy struktury związku chemicznego przekładają się na widmo NMR).
 4. Interpretacja widm 1H NMR (widmo-> struktura; jak na podstawie widma rozwiązać strukturę).
 5. Interpretacja widm 13C NMR (rodzaje widm -> interpretacja).
 6. Przykłady interpretacji widm (praca samodzielna pod nadzorem).

Dr hab. inż. Jakub Adamek, prof. Politechniki Śląskiej jest absolwentem chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2012 roku obronił doktorat w Katedrze Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Od 2023 roku jest samodzielnym pracownikiem tego Wydziału. Ponadto od 12 lat pełni obowiązki opiekuna Pracowni NMR. Jest autorem ponad 35 oryginalnych publikacji naukowych oraz 11 patentów i zgłoszeń patentowych.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na nowoczesnych metodach syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem związków fosforoorganicznych, a także na wykorzystaniu metod spektroskopowych do badań struktury związków organicznych.

Szkolenie odbędzie się 26 września 2024 roku w godzinach 9:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 23 lipca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 19 września 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 26 września 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 27 września 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 850 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 23.07.2024 r.
800 zł brutto
od 24.07.2024 r. do 29.08.2024 r.
850 zł brutto
od 30.08.2024 r. do 19.09.2024 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: NMR + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas