Szkolenie pt.: „Obliczenia w chmurze a prowadzenie badań naukowych”

18 i 19 kwietnia 2024 roku

9:00-15:00

Obliczenia w chmurze (ang. cloud computing) stały się istotnym narzędziem w prowadzeniu badań naukowych, oferując przede wszystkim skalowalność i dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych, jak również do zintegrowanych narzędzi i usług. Jednym z najbardziej popularnych dostawców rozwiązań chmurowych jest firma Google. Specjalistyczne narzędzia oferowane przez Google Cloud Platform pozwalają na niespotykaną elastyczność i dostępność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, tak pożądane w wielu badaniach naukowych prowadzonych w większych zespołach. Rozwiązania chmurowe pozwalają też jednak na przyspieszenie prowadzenia badań ze względu na mitygację ryzyka i oszczędność czasu związane z zapewnieniem kompatybilności pomiędzy poszczególnymi etapami procesu badawczego.

Celem szkolenia jest prezentacja potencjału obliczeń i przetwarzania danych w chmurze na przykładzie Google Cloud Platform (GCP). Poruszone zostaną kluczowe aspekty rozwiązań chmurowych z punktu widzenia prowadzenia badań naukowych, w tym przetwarzanie dużych zbiorów danych, symulacje numeryczne, udostępnianie i współdzielenie zasobów, cyberbezpieczeństwo czy możliwość wykorzystania środowiska programistycznego do zbudowania pełnego procesu modelowania i analizy.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które mają już wiedzę na temat klasycznych podejść analizy i modelowania oraz podstawy umiejętności programowania w Pythonie, ale chciałyby wzbogacić swoje kompetencje o wykorzystanie w badaniach naukowych rozwiązań oferowanych przez chmury obliczeniowe. Integralną częścią szkolenia jest przedstawienie możliwości zastosowań GCP w rożnych dziedzinach nauki poprzez  prezentację różnorodnych przykładów oraz modelowych rozwiązań w oparciu o istniejące narzędzia i usługi. Generyczność przykładów pozwala na uzyskanie wartościowej wiedzy nawet osobom bez doświadczeń w modelowaniu danych i programowaniu.

Program szkolenia:

 1. Rynek usług przetwarzania w chmurze
 2. Opis wybranych możliwości oferowanych przez Google Cloud Platform
 3. Środowisko dla obliczeń naukowych i analitycznych w języku w Python
 4. Zarządzanie danymi w chmurze – relacyjne i nierelacyjne bazy danych; BigQuery
 5. Wprowadzenie do Apache Spark i Hadoop
 6. Biblioteka MLlib – dostęp z poziomu PySpark
 7. Predykcja i klasyfikacja z użyciem wbudowanych narzędzi GCP.
 8. Przykłady obliczeń z wykorzystaniem Google Maps
 9. Analiza tekstów z użyciem Cloud Natural Language API
 10. Bezpieczeństwo usług przetwarzania w chmurze

Informacja o prowadzącym: 

Michał Bernardelli, habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskana w roku 2020 w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2008. W roku 2003 uzyskał stopnie magistra na kierunku informatyka (ocena celująca) oraz kierunku matematyka (ocena bardzo dobra). Od roku 2009 zatrudniony w instytucie Ekonometrii SGH, obecnie na stanowisku profesora uczelni, prodziekana Dziekanatu Studium Magisterskiego oraz kierownika Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Od ponad 20 lat konsultant i wykonawca wielu projektów naukowych i komercyjnych.

Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się głównie na wykorzystaniu aparatury informatycznej i matematycznej do rozwiązywania problemów z obszarów związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w problematyce Big Data, metod predykcyjnych i optymalizacji. Ostatnie badania oscylowały m.in. wokół takiej tematyki jak: symulacje zmian systemów podatkowych, ocena działalności sektora bankowego, analiza i prognozowanie szeregów czasowych, modelowanie foresightowe, optymalizacja wielokryterialna czy analiza cykli koniunkturalnych.

Wykłada przede wszystkim przedmioty związane z zastosowaniem matematyki w innych dziedzinach nauki. Spośród nich można wymienić między innymi dziedziny takie jak informatyka (sztuczna inteligencja, metody numeryczne, analiza danych w e-biznesie, metody przetwarzania danych, obsługa baz danych, programowanie arkuszy kalkulacyjnych), ekonomia i zarządzanie (ekonometria, statystyka, prognozowanie, badania operacyjne, analiza symulacyjna, ubezpieczenia) czy fizyka (modelowanie, symulacje komputerowe, zintegrowane pakiety oprogramowania statystycznego, analitycznego i numerycznego). 

Prowadził wiele szkoleń poświęconych różnym aspektom ilościowej analizy danych oraz obsługi komputera i programów komputerowych, w tym zastosowaniem metod obliczeniowych w naukach ekonomicznych, matematyce finansowej, zarządzaniu, a przede wszystkim praktyce biznesowej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku w godzinach 9:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 21 marca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 21 marca 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 18 i 19 kwietnia 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 22 kwietnia 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 01.02.2024 r.
1100 zł brutto
od 02.02.2024 r. do 27.02.2024 r.
1200 zł brutto
od 28.02.2024 r. do 21.03.2024 r.
1300 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: obliczenia ch1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas