Szkolenie pt.: „Ochrona własności intelektualnej w pracy wykładowcy, promotora, naukowca i innowatora”

21 i 26 września 2023 roku
10:00-13:00

Praca naukowa, dzięki swojej specyfice, umożliwia łączenie wielu ról. W każdej z nich naukowcy tworzą materiały będące przedmiotem zarówno ich własnej działalności i twórczości, ale także bazują na efektach pracy współpracowników czy studentów.

Z perspektywy prawnej, istotne jest na jakich obszarach i w jakich kontekstach badacze je wykorzystują – czy prowadzą zajęcia ze studentami, czy piszą teksty naukowe, prowadzą badania w ramach etatu na uczelni, czy może rozważają komercjalizację efektów swojej pracy. Powyższy kontekst wypływa na zakres dozwolonych działań i na wymogi, które trzeba spełnić, by zrealizować zamierzenia.

Ze względu na mnogość zagadnień i zróżnicowanie sytuacji, proponujemy udział w szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie poniższych zagadnień z perspektywy prawa ochrony własności intelektualnej:

– granica pomiędzy uprawnieniami promotora, uczelni i studenta;

– prawa do pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej;

– umowa wydawnicza a późniejsze uprawnienia autora do korzystania z tekstu;

– prawidłowe wykorzystywanie cudzych materiałów rozpowszechnianych online, zarówno w ramach zajęć stacjonarnych, jak i prowadzonych zdalnie;

– pojęcie plagiatu w pracy dyplomowej i naukowej;

– uwarunkowania wpływające na możliwość rozwijania projektów poza współpracą z uczelnią;

– obowiązki wobec pracodawcy w zakresie praw własności intelektualnej;

– umowy, na podstawie których dochodzi do korzystania z wytworów intelektualnych;

– różnice pomiędzy modelami ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego, własności przemysłowej, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy w ramach know-how i dóbr osobistych;

– mity związane z ochroną własności intelektualnej wpływające na pracę innowatorów.

Prowadząca: Iga Bałos – doktor nauk prawnych, specjalizująca się w ochronie własności intelektualnej. Jest stypendystką The Hague Academy of International Law przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Jej praca doktorska pt. „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów” otrzymała I nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Jest adiunktem w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pełni też funkcję eksperta ds. praw autorskich w Centrum E-learningu KAAFM. Jest ekspertem krajowym w projekcie (2020-2024) realizowanym na zlecenie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Collection of national key enforcement judgments related to intellectual property rights). Jako praktyk zajmuje się ochroną własności intelektualnej, pracując w kancelarii radcy prawnego dr Katarzyny Jasińskiej. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelarii rzeczników patentowych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych jak i popularno-naukowych z zakresu prawa patentowego. Bywa także gościem Radia Tok FM, gdzie opowiada najczęściej o prawie własności intelektualnej w kontekście nowych technologii (https://audycje.tokfm.pl/gosc/3298,dr-Iga-Balos).

Wybrane publikacje naukowe:

AI Patents: Is There a Need to Rethink Patent Law?, w: Patents as an Incentive for Innovation, R. Sikorski, Ż. Pacud (red.), Wolters Kluwer International 2021

The Impact of AI on Patent Quality, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace z prawa własności intelektualnej”, Nr 4/2020

Sztuczna inteligencja i jej wynalazki – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace z prawa własności intelektualnej”, Nr 1/2020

Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały, 2019, Nr 2 (25)

Przepisy dotyczące formułowania zastrzeżeń patentowych a orzecznictwo sądów administracyjnych, Monitor Prawnicy, Nr 11/2017

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu, C.H. Beck 2017

Wybrane publikacja popularno-naukowe:

Dlaczego nie należy przebierać programów komputerowych za wynalazki?, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 98, 23.5.2017 

Szkolenie odbędzie się 21 i 26 września 2023 roku w godzinach 10:00-13:00.

Maksymalna liczba Uczestników: 30

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

Upłynął termin rejestracji na szkolenie.

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 14 września 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 21 i 26 września 2023 roku – terminy szkolenia,
• od 27 września 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 550 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 600 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 650 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 06.07.2023 r.
550 zł brutto
od 07.07.2023 r. do 24.08.2023 r.
600 zł brutto
od 25.08.2023 r. do 14.09.2023 r.
650 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: OWI 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas