Warsztat pt.: „Strategia planowania kariery naukowej”

26 września 2023 roku
9:00-16:00

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do wszystkich badaczy zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w sektorze akademickim lub poza nim, niezależnie od reprezentowanej dziedziny.

Informacje o warsztacie:

„Strategia planowania kariery naukowej” ma za zadanie pokazać badaczom (począwszy od doktorantów po osoby przed habilitacją) niuanse strategicznego planowania swojej kariery naukowej. Trener razem z uczestnikami wypracowuje ramowe założenia ich wizji życia zawodowego w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Biorąc pod uwagę międzynarodowe trendy rozwoju rynków pracy, cele uczestników oraz liczny katalog czynników i działań wpływających na ścieżki kariery naukowców. Trener wskaże też jakie źródła finansowania są efektywne w rozwijaniu konkurencyjnych karier badawczych.

Zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie warsztatu:

 • Odkrywanie potrzeb, planowanie i rozwijanie kariery naukowej;
 • Definiowanie problemów badawczych, pozwalających na precyzyjne określenie celów;
 • Generowanie pomysłów i tworzenie rozwiązań dla zdefiniowanych problemów;
 • Prototypowanie, nadanie najlepszym pomysłom formy przekładalnej na projekt;
 • Testowanie, zaprezentowanie i zweryfikowanie prototypów jako pomysłów projektowych.

Osoby prowadzące warsztat:

Izabela Stelmaszewska-Patyk – ekspertka ds. programów ramowych UE z wieloletnim doświadczeniem. Trener w zakresie pozyskiwania grantów na rozwój kariery naukowej, tworzenia projektów szkoleniowo – badawczych. Jako konsultantka bierze aktywny udział w pracy z naukowcem metodą Design Thinking w procesie przejścia od pomysłu do projektu. Przygotowuje naukowca do podjęcia pracy z wnioskiem począwszy od analizy i zrozumienia zasad, założeń oraz tematów konkursowych. Pokazuje jakie są realne szanse w konkurowaniu o najlepsze granty europejskie. Zatrudniona w Fundacji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2001 r., na stanowisku Starszego Konsultanta projektów europejskich.

Paweł Kaczmarek – ekspert ds. programów ramowych UE z 10-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Trener naukowców w zakresie m.in. sztuki tworzenia wniosków grantowych i rozwoju karier. Interesują go determinanty rozwoju współczesnej, międzysektorowej kariery naukowej. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania: co robić? a czego nie…?, żeby wzmacniać potencjał zawodowy początkujących badaczy. Począwszy już od studentów myślących o doktoracie i dalszej przyszłości zawodowej w sektorze nauki.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Warsztat odbędzie się 26 września 2023 roku w godzinach 9:00-16:00.

Uczestnicy warsztatu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Rejestracja

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zamknięte.

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów warsztatu.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 14 września 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 26 września 2023 roku – termin warsztatu,
• od 27 września 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 700 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji lub 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 13.07.2023 r.
700 zł brutto
od 14.07.2023 r. do 14.09.2023 r.
800 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: PK 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas