Warsztat pt.:”Podstawy techniki PCR, optymalizacja reakcji, rozwiązywanie problemów”

21 kwietnia 2023 roku
09:00-14:00

Do kogo jest skierowany warsztat?

Warsztat skierowany jest do osób, które prowadzą lub planują prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem technik PCR, a także chcą poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z tego zakresu na poziomie akademickim. Program został przygotowany na podstawie wiedzy teoretycznej i bogatego doświadczenia praktycznego Prowadzącej. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formule online. Uczestnicy podczas rejestracji mają możliwość wskazania, jakie zagadnienia merytoryczne są dla nich najbardziej istotne. Formuła warsztatu umożliwi także interakcję pomiędzy Uczestnikami i Prowadzącą.

 Zagadnienia realizowane w ramach warsztatu:

1. Wymagania dla laboratorium diagnostycznego opartego o techniki amplifikacji kwasów nukleinowych
2. Jak przygotować się do nastawiania reakcji PCR
3. Strategia nastawiania reakcji PCR – ogólne zasady
4. Czynniki wpływające na efektywność PCR (na co zwrócić uwagę, praktyczny przewodnik)
– jakość i ilość matrycy DNA
– wybór buforu do PCR
– optymalizacja jonów Mg2+
– optymalizacja  dNTP
– wybór odpowiedniej polimerazy (cechy polimeraz DNA)
– zasady doboru starterów
– profil temperaturowo-czasowy
5. Zagrożenia w metodach amplifikacji kwasów nukleinowych – jak zapobiegać kontaminacji
6. Jakie stosować kontrole w PCR i po co?
7. Jak rozwiązać problemy (produkty niespecyficzne, inhibitory) związane z  amplifikacją matrycy
8. Złożona reakcja PCR (ang. multiplex PCR) – optymalizacja
9. Pytania/dyskusja

Warsztat odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00-14:00.

Dodatkowe informacje:

Po zakończonym warsztacie Uczestnikom zostanie udostępniona prezentacja w formacie .pdf. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo wraz z opisem zakresu merytorycznego przedstawionego w trakcie spotkania.

Prowadząca:

Dr hab. Beata Krawczyk, profesor uczelni, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii.

Biogram naukowy:

Pracownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od roku 1991. Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia (1997). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – 2009 r. W 2012 r – staż naukowy w University of the Mediterranean, Faculty of Medicine of Marseilles, Francja, jako profesor wizytujący. Od 2016 roku zajmuje stanowisko profesora uczelni.

2009-2019 – członek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej; 2011- medal Komisji Edukacji Narodowej; 2021 – członek Rady Naukowej PG w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna. Działalność w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów od 2001 roku. 2008 -2012 sekretarz Oddziału Gdańsk PTM, od 2012 – 2022 przewodnicząca Oddziału Gdańsk PTM. Członek Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk w latach 2012-2015. Od 2020 Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk jako reprezentant Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.

Reprezentowanie dyscyplin naukowych: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/Nauki biologiczne; Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/Nauki chemiczne; Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych/Inżynieria biomedyczna.

Zainteresowania zawodowe:

 • diagnostyka molekularna w mikrobiologii, epidemiologia molekularna,
 • biotechnologia – konstrukcja nowych molekularnych testów diagnostycznych do wykrywania, identyfikacji oraz typowania genetycznego drobnoustrojów,
 • nowe natywne i modyfikowane polimerazy DNA jako narzędzia w reakcji PCR,
 • mikrobiologia kliniczna: sepsa/urosepsa o etiologii coli, zakażenia układu moczowego (ZUM); patogeneza, wirulencja, antybiotykooporność E. coli/Klebsiella sp./Enterococcus sp.

Szerokie doświadczenie w technikach amplifikacji kwasów nukleinowych i metodach typowania genetycznego drobnoustrojów.

Polecane prace przeglądowe/książki akademickie/skrypty:

 1. Śpibida, M., Krawczyk, B., Olszewski, M., & Kur, J. (2017). Modified DNA polymerases for PCR troubleshooting. JOURNAL OF APPLIED GENETICS, 58(1), 133-142. https://doi.org/10.1007/s13353-016-0371-4
 2. Krawczyk B., Kur J. Diagnostyka molekularna w mikrobiologii. Wydawnictwo PG. 2008.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 13 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet (uczestnikom rekomendujemy aby podczas warsztatu korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, zalecany jest sprawny mikrofon,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 13 kwietnia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 21 kwietnia 2023 roku – termin wydarzenia,
• od 25 kwietnia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 600 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 675 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 750 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 03.01.2023 r. do 07.02.2023 r.
600 zł brutto
od 08.02.2023 r. do 07.03.2023 r.
675 zł brutto
od 08.03.2023 r. do 13.04.2023 r.
750 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: PCR 1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas