VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek (online)

11 czerwca 2022 roku

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem tego wydarzenia jest naukowa refleksja nad okresem w dziejach Polski, który potocznie nazywany jest „Polską Ludową”. Pojęcie „Polski Ludowej”, choć budzi pewne kontrowersje, ponieważ jego wprowadzenie przez władzę do dyskursu publicznego miało charakter propagandowy, zespaja terminologicznie w jedną całość okres 1944-1952 (Rzeczpospolita Polska) oraz 1952-1989 (Polska Rzeczpospolita Ludowa).

Konferencja „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek to przede wszystkim:

• wyjątkowe wydarzenie poświęcone naukowej refleksji nad funkcjonowaniem „Polski Ludowej”,
dla naukowców, doktorantów, studentów i pasjonatów,
• ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości,
• prace badawcze i przeglądowe,
• publikacja pracy w formie rozdziału w monografii naukowej

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim rzetelna, naukowa dyskusja dotycząca ponad czterdziestoletniego okresu w historii Polski od końca II Wojny Światowej, aż do grudnia 1989 r., kiedy to za sprawą uchwalenia zmiany Konstytucji PRL dokonano zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską. Był to akt symboliczny poprzedzony pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. Uważamy, że blisko 29 lat od tamtych wydarzeń należy pochylić się nie tylko nad polityczną historią „Polski Ludowej”, ale naukową dyskusję o tamtym okresie należy ująć w znacznie szersze ramy. Pozwoli to na głębsze zrozumienie funkcjonowania ówczesnego państwa, ale także przybliży życie zwykłych obywateli w tamtym ustroju.

 

Do udziału w naszej Konferencji zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby zaprezentować prace dotyczące historii „Polski Ludowej”. Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk:

• humanistycznych (historia i nauki pokrewne),
• społecznych (np. nauki prawne, politologia, socjologia).

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej”. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• funkcjonowanie aparatu państwowego,
• polityka gospodarcza,
• działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny),
• wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa,
• represje aparatu bezpieczeństwa,
• cenzura,
• polityka zagraniczna,
• siły zbrojne,
• władze państwowe a kościoły,
• elity władzy,
• partie polityczne,
• opór społeczny,
• życie kulturalne i rozrywka,
• zakłady pracy,
• edukacja.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr Andrzej Szczepański, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Tytuł wystąpienia: Działalność Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy w świetle polityki etnicznej realizowanej w Polsce w latach 1944-1989
 
 

dr Dominik Flisiakautor książki pt.: Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950
 
Tytuł wystąpienia: Ideologiczne założenia Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej Poalej Syjon-Hitachdut w pierwszych latach powojennej Polski (1944/45-1949/50)
 
 

dr Arkadiusz RzepkowskiKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

 

Tytuł wystąpienia: Karnawał „Solidarności” w latach 1980-1981 w świetle prasy ogólnopolskiej

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Józef Brynkus,  prof. UPKatedra Edukacji Historycznej, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab.Katarzyna Marciniak, prof UAM, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Solska, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
dr Dominik Flisiak, autor książki pt.: Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950
 
dr Magdalena Jarczok-Guzy, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
dr Arkadiusz RzepkowskiKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 
dr Andrzej Szczepański, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 26 maja 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 27 maja 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 26 maja 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 27 maja 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 3 czerwca 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
11 czerwca 2022 roku – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek,
• od 15 czerwca 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 20 czerwca 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 20 grudnia 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 27 maja 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 14.04.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 15.04.2022 r. do 12.05.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 13.05.2022 r. do 26.05.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 249 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – VII PL udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – VII PL udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? kontakt@konferencja-polskaludowa.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas