Warsztat pt.: „Pozyskiwanie środków na badania, pisanie grantów międzynarodowych z sukcesem”

17-18 października 2023 roku
9:00-14:00

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych nawiązaniem międzynarodowej współpracy badawczej i naukowców zaangażowanych w pozyskiwanie środków na rozwój jednostki.

Informacje o warsztacie:

Warsztaty zakładają poznanie technik, sposobów interpretacji założeń konkursowych grantodawcy, wyszukiwania danych wyjściowych do projektu, określanie czytelnego celu i kreatywnego formułowania założeń projektu. Uczestnicy poznają zasady tworzenia projektu współpracy międzynarodowej i niezbędnych elementów składających się na dobry wniosek w tym przygotowanie budżetu. Warsztaty opierają się na wieloletnim doświadczeniu prowadzących, którzy doradzą jak pisać projekty badawcze, by zostały zrozumiane i docenione przez ekspertów oceniających wnioski.
Zajęcia składają się z dwóch części:

I. Etap przygotowania koncepcji

 • Analiza dokumentacji konkursowej. Mapa oczekiwań i wytycznych;
 • Szukanie informacji niezbędnych do właściwego określenia celu projektu;
 • Określenie głównych działań w projekcie w odpowiedzi na wytyczne konkursu;
 • Analiza wytycznych konkursu pod kątem określenia obszarów badawczych, wykorzystania rezultatów, użytkowników końcowych;
 • Tworzenie zarysu projektu;
 • Określenie dostępnych zasobów;
 • Dobór partnerów projektowych, tworzenie konsorcjum.

II. Etap tworzenia projektu

 • Najczęściej spotykane słabe i mocne strony składanych projektów, w oparciu o doświadczenia własne oraz ekspertów dokonujących ewaluacji;
 • Język projektu, sposoby zrozumiałego i zwięzłego przekazywania informacji;
 • Przedstawienie innowacyjności projektu w oparciu o aktualny stan wiedzy;
 • Od celu do działań. Koncepcja i podejście SMART;
 • Narzędzia pomocne przy tworzeniu planu pracy (pakiety działań, kamienie milowe, efekty pracy, ryzyko;
 • Oddziaływanie i opracowanie planu rozpowszechniania, wykorzystywania i promocji rezultatów pracy w projekcie, wywieranie wpływu na otoczenie;
 • Open access i open science, etyka i kwestie równości płci;
 • Budżetowanie projektu.

Osoby prowadzące warsztat:

Izabela Stelmaszewska-Patyk – ekspertka ds. programów ramowych UE z wieloletnim doświadczeniem. Trener w zakresie pozyskiwania grantów na rozwój kariery naukowej, tworzenia projektów szkoleniowo – badawczych. Jako konsultantka bierze aktywny udział w pracy z naukowcem metodą Design Thinking w procesie przejścia od pomysłu do projektu. Przygotowuje naukowca do podjęcia pracy z wnioskiem począwszy od analizy i zrozumienia zasad, założeń oraz tematów konkursowych. Pokazuje jakie są realne szanse w konkurowaniu o najlepsze granty europejskie. Zatrudniona w Fundacji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2001 r., na stanowisku Starszego Konsultanta projektów europejskich.

Paweł Kaczmarek – ekspert ds. programów ramowych UE z 10-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Trener naukowców w zakresie m.in. sztuki tworzenia wniosków grantowych i rozwoju karier. Interesują go determinanty rozwoju współczesnej, międzysektorowej kariery naukowej. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania: co robić? a czego nie…?, żeby wzmacniać potencjał zawodowy początkujących badaczy. Począwszy już od studentów myślących o doktoracie i dalszej przyszłości zawodowej w sektorze nauki.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Warsztat odbędzie się w dniach 17-18 października 2023 roku w godzinach 9:00-14:00.

Uczestnicy warsztatu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 11 października 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów warsztatu.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 11 października 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 17-18 października 2023 roku – termin warsztatu,
• od 19 października 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 18.07.2023 r.
800 zł brutto
od 19.07.2023 r. do 19.09.2023 r.
900 zł brutto
od 20.09.2023 r. do 11.10.2023 r.
1000 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: PŚ 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas