Szkolenie pt.: „Prawa medyków – jak bronić się przed ich naruszeniem?”

17 listopada 2023 roku
9:00-14:00

W dyskusjach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zawsze sporo miejsca poświęca się prawom pacjenta, zapominając, że swoje prawa posiadają również medycy – bez względu na to, który z zawodów medycznych wykonują. Można wręcz postawić tezę, że bez odpowiedniego zagwarantowania praw medyków nie jest możliwe zbudowanie efektywnego systemu ochrony zdrowia. Tymczasem w polskim systemie prawa nie ma aktu, który w kompleksowy sposób regulowałby katalog praw medyków oraz zasady ochrony tychże praw, w tym funkcjonowanie wyspecjalizowanego organu, do którego mógłby zwrócić się medyk w sytuacji, gdy jego prawa zostały naruszone. Jednak tego rodzaju regulacje można wydobyć z treści przepisów prawa, choć wymaga to przeprowadzenia odpowiednich analiz.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi prawami medyków oraz sposobami ich ochrony. W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Katalog praw medyków wynikający z obowiązujących przepisów prawa
 • Prawa medyka w stosunku do pacjentów i ich rodzin
 • Prawa medyka wobec pracodawcy
 • Medyk jako funkcjonariusz publiczny
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw medyków i związane z nią roszczenia

Prowadzący:

Konrad Dyda – twórca i prezes zarządu w Med&Lex – Klinice Wsparcia Personelu i Jednostek Ochrony Zdrowia; fundator i prezes zarządu w Fundacji Praw Medyka; właściciel polsko-włoskiej firmy Centrum Usług Prawnych i Biznesowych – Centro Servizi Legali e Commerciali. Prawnik i kanonista, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwent Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbył także ostatni rok swoich studiów doktoranckich. W roku akademickim 2020/2021 student na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, absolwent Scuola di Alta Formazione na Wydziale Prawa oraz na Wydziale Medycyny i Psychologii Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m.in. w kancelariach prawnych w Rzymie i w Warszawie. Obecnie student zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kierownik grantu w ramach programu PRELUDIUM20 Narodowego Centrum Nauki. Autor monografii i artykułów naukowych, który swoje teksty publikuje m.in. w “Rzeczpospolitej”, “Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz na portalu Prawo.pl.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2023 roku w godzinach 9:00-14:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 26 października 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 26 października 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 17 listopada 2023 roku – termin szkolenia,
• od 20 listopada 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 400 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 450 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 500 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 27.07.2023 r.
400 zł brutto
od 28.07.2023 r. do 12.09.2023 r.
450 zł brutto
od 13.09.2023 r. do 26.10.2023 r.
500 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: PM 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas