Szkolenie pt.: „Python w analizie i obróbce danych naukowych – kurs podstawowy”

7 i 14 czerwca 2024 roku

8 i 15 czerwca 2024 roku

9:00-15:00

Python jest relatywnie prostym językiem programowania zapewniającym jednocześnie wiele możliwości aplikacyjnych. Szereg prac badawczych związanych z obróbką i analizą danych, wynikających z badań naukowych, może zostać zautomatyzowany lub usprawniony poprzez wykorzystanie podstawowych zastosowań Pythona. Jest on językiem wysokiego poziomu, a więc pozwala szybko programować zadania, które w innych językach wymagałyby dłuższego kodu. 

W ramach kursu zostaną przedstawione aplikacyjne i możliwe do implementacji w pracy naukowej rozwiązania pozwalające obrabiać, analizować, wizualizować (np. poprzez wykresy, schematy) i dopasowywać do modeli dane pochodzące z prac naukowych. Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie aplikacyjnego wykorzystania języka Python w zakresie analizy i obróbki danych.

Podczas spotkań zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

 1. Metody pracy i środowiska
 2. Typy wbudowane i ich metody
 3. Instrukcje warunkowe, pętle
 4. Listy (słowniki, zbiory) składane
 5. Funkcje
 6. Programowanie funkcyjne
 7. Importowanie modułów 
 8. Pomiar czasu wykonania, interakcja z systemem operacyjnym
 9. Obsługa wyjątków
 10. Pobieranie danych ze stdin i linii poleceń, przekształcanie skryptu w aplikację konsolową

Kurs stanowi wstęp do wykorzystania języka Python jako narzędzia wspierającego pracę naukową. Po zdobyciu odpowiednich umiejętności będzie możliwe korzystanie z bibliotek Pythona, takich jak NumPy, SciPy, pandas i Matplotlib. Biblioteki te dostarczają narzędzi do przeprowadzania obliczeń numerycznych, parsowania danych (analiza i konwersja danych z jednego formatu na inny), dopasowywania krzywych oraz tworzenia wykresów.

Dodatkowo, przykłady i sposób realizacji kursu zostaną dostosowane do uczestników na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania i informacji przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Dr hab. inż. Gniewomir Sarbicki specjalizuje się w podstawach mechaniki kwantowej i informatyce kwantowej. W pracy naukowej wykorzystuje Pythona do obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz weryfikacji hipotez. W pracy dydaktycznej opiekuje się projektami inżynierskimi realizowanymi w tym języku, a od 2012 roku prowadzi kursy Pythona na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wolnych chwilach podróżuje rowerem lub łodzią.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

 • I termin: 7 i 14 czerwca 2024 roku
 • II termin: 8 i 15 czerwca 2024 roku

w godzinach 9:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 14 maja 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 28 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 7 i 14 czerwca 2024 roku oraz 8 i 15 czerwca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 17 czerwca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 11.04.2024 r.
900 zł brutto
od 12.04.2024 r. do 23.04.2024 r.
1000 zł brutto
od 24.04.2024 r. do 28.05.2024 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: python pocz + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas