Szkolenie pt.: Raportowanie wyników badań w standardzie APA7

10 marca 2023 roku

Do kogo kierowane jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i pracowników naukowych, którzy chcą nauczyć się raportowania wyników analizy statystycznej w standardzie APA7. 

Poziom szkolenia:
Podstawowy.

Wymagania:
Brak wymagań.

O szkoleniu:

Styl APA7 to stworzony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, najpopularniejszy na świecie, standard pisania tekstów naukowych – nie tylko w naukach społecznych. Zawiera on wytyczne dotyczące tworzenia wszystkich jego elementów, w tym raportowania wyników analizy statystycznej. 

Program szkolenia:
formatowanie tekstu
– styl pisania rozdziału z opisem wyników
– konstrukcja raportu z wynikami analizy statystycznej     
– raportowanie wyników w tabeli vs w tekście vs na wykresie
– formatowanie tabel i wykresów
– adnotacje pod tabelami
– zasady dotyczące matematycznego zapisu wyników testów statystycznych
– case study i wzory raportowania, zarówno w tekście, jak i w tabeli, podstawowych testów statystycznych, m.in. t Studenta, chi kwadrat, ANOVA, korelacji, analizy regresji
– praktyczne wskazówki dotyczące raportowania w standardzie APA 7 w Wordzie

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają prezentację PDF oraz dodatkowe materiały wraz z konkretnymi przykładami dotyczącymi stawiania problemu badawczego oraz pytań i hipotez badawczych. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-13:00.

Prowadzący:
Andrzej Jankowski – ukończył magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS oraz licencjackie studia z kognitywistyki na UMK w Toruniu. W przeszłości pracował jako trener kompetencji miękkich, coach oraz koordynator projektów naukowo-badawczych w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Pogotowiu Statystycznym, gdzie zajmuje się między innymi rekrutacją i szkoleniem analityków, ewaluacją ich oraz tworzeniem materiałów edukacyjnych dotyczących metodologii badań, analizy statystycznej oraz raportowania w standardzie APA. Osobiście zrealizował blisko 500 projektów analitycznych, ponadto nadzorował wykonanie ok 200 projektów analitycznych przez innych pracowników i praktykantów Pogotowia Statystycznego.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracja uczestnictwa trwa do 6 marca 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 6 marca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 10 marca 2023 roku – termin wydarzenia,
• od 13 marca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 400 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 450 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 05.12.2022 r. do 20.12.2022 r.
400 zł brutto
od 21.12.2022 r. do 06.03.2023 r.
450 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: RWB 1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas