III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” (online)

15 grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne”, która odbędzie się 15 grudnia 2022 roku w trybie online.

Podczas Konferencji poruszymy zagadnienia dotyczące społecznych, gospodarczych i prawnych wyzwań pandemii COVID-19. Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz przedstawicieli otoczenia biznesu. Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami  Konferencji. Planujemy trzy główne panele dyskusyjne zgodnie z tytułowymi obszarami. 

Społeczne wyzwania pandemii

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie –  Ernest Hemingway, Komu bije dzwon.

Trwająca od ponad roku pandemia COVID-19 rzutuje w znacznym stopniu na procesy społeczne oraz poruszanie się w przestrzeni publicznej. Konieczność izolacji oraz zachowania dystansu ma bezpośrednie przełożenie na relacje międzyludzkie. Z każdym kolejnym dniem obostrzeń zmienia się sytuacja rodzin, systemu ochrony zdrowia, czy szkolnictwa. Wciąż na nowo tworzą się nierówności społeczne, przekształca się znaczenie pojęcia troski o dobro wspólne czy świadomość solidarności zbiorowej. Pandemia stawia nowe wyzwania dla społeczeństwa. Wielu członków społeczności zastanawia się: Kiedy będzie można zacząć normalnie żyć, bez zagrożenia uczestniczyć w życiu kulturalnym i sakralnym? Czy dzieci w szkołach będą bezpieczne? Czy świat będzie znowu wyglądał tak jak kiedyś? Jak będzie wyglądała przyszłość społeczeństwa w perspektywie przyszłych pokoleń? Czego nauczymy się dzięki tym doświadczeniom?

Gospodarcze wyzwania pandemii

Państwa w przeciwieństwie do ludzi, nie mają przewidywalnego okresu życia – Joseph Nye

Jedną ze sfer, w której pandemia spowodowała duże zmiany jest gospodarka. Obecnie wiele mówi się o kryzysie gospodarczym. Nie da się ukryć wzrastającego bezrobocia, spadku PKB, upadku firm, problemów z utrzymaniem płynności finansowej, wzrostu inflacji czy słabej kondycji m.in. branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej. Wielu przedsiębiorców było zmuszonych do przebranżowienia, czy wprowadzenia nowych praktyk biznesowych. Właściciele firm, którzy postanowili zadbać o dobrostan zatrudnionych, musieli stworzyć odpowiednią infrastrukturę w miejscu pracy, ponosząc związane z tym ryzyko. Pracownicy sezonowi mają ograniczoną możliwość migracji, niejednokrotnie muszą się przekwalifikować. Wyzwania gospodarcze przekładają się także na odporność sektora bankowego, który musiał dostosować się do nowej sytuacji, m.in. restrukturyzując zadłużenie kredytów czy wprowadzając zmiany dla klientów banków. Instytucje finansowe,  aby nie szkodzić swoim odbiorcom, muszą być na bieżąco z decyzjami organów nadzorczych i regulacyjnych. Należy zadać pytanie, jakie będą długookresowe następstwa gospodarcze pandemii COVID-19?

Prawne wyzwania pandemii

Prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości – Leon Petrażycki

Aktualna sytuacja epidemiczna pozostaje w ścisłej współzależności z prawem. Pandemia COVID-19 łączy się nie tylko z tematyką ochrony wolności demokratycznych, prawami człowieka, prawem pracy, prawami pacjenta, ale również ukierunkowaniem prawa w nowej perspektywie. Prawne wyzwania pandemii dotyczą także funkcjonowania m.in. sądów, organów ścigania, służb medycznych, przedsiębiorców. Wiele kwestii wymaga niezwłocznych prac legislacyjnych. W jaki sposób dostosować prawo i ustawodawstwo by było zaadaptowane do potrzeb obywatela? 

Konferencja będzie okazją do rozważań nad tym, w jaki sposób skoordynować działania wskazanych sektorów w dobie pandemii COVID-19 i tuż po niej.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM,  Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Tytuł wystąpienia: Człowiek w gospodarce – gospodarka w kryzysie. W poszukiwaniu nowych rozwiązań
 
 

dr hab. n. hum. Małgorzata Gambin, Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Katedra Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
Tytuł wystąpienia: Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie
 
 

dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Zakład Edukacji Medialnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Tytuł wystąpienia: Doświadczenia edukacji zdalnej w Polsce – wnioski i rekomendacje
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM,  Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. n. hum. Małgorzata Gambin, Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Katedra Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Zakład Edukacji Medialnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
dr Marlena Kowalczyk, Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
 
dr Roman Solecki, Katedra Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Ireneusz Wolwiak, Instytut Prawny,  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w przedłużonej turze trwa do 8 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 9 grudnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 8 grudnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 grudnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• do 11 grudnia – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
15 grudnia 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne,
• od 19 grudnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 4 stycznia 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 grudnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie pliku w formacie: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG lub/i JPG. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 100 MB. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Jeżeli prezentacja ma zawierać film lub materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik w formacie MP4 lub MP3. Jest także możliwość, aby udostępnić materiał z platformy Youtube lub Vimeo.
Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe).
Z racji na ograniczenia skrzynek pocztowych, zalecamy wysłanie większych plików poprzez chmurę np. Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, WeTransfer, itp. w przypadku przekroczenia przez załącznik 25MB.
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 08.09.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 09.09.2022 r. do 25.10.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 26.10.2022 r. do 08.12.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – COV3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – COV3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? rzeczywistosc.covid@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas