Szkolenie pt.: „Spektrometria mas w badaniach proteomicznych”

18 maja 2024 roku

09:00-16:00

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat spektrometrii mas oraz jej zastosowania w badaniach białek i peptydów, w szczególności do naukowców planujących wykorzystanie metod proteomicznych w swoich projektach badawczych. Celem szkolenia jest przygotowanie do planowania eksperymentów proteomicznych i interpretacji uzyskanych wyników. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną możliwości, jakie oferuje spektrometria mas w badaniach białek, a także ograniczenia tej techniki.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • podstawy spektrometrii mas w kontekście badań całych proteomów i pojedynczych białek;
 • zastosowania spektrometrii mas w badaniach białek i peptydów: pomiary masy białek i peptydów, identyfikacja białek z żelu i w roztworze, analiza modyfikacji potranslacyjnych, analiza interaktomów, porównawcze analizy ilościowe proteomów, celowane metody proteomiczne;
 • przygotowanie próbek białkowych do pomiarów;
 • elementy systemów LC-MS/MS stosowanych w badaniach białek i peptydów;
 • metody akwizycji danych w układach LC-MS/MS;
 • metody identyfikacji i kwantyfikacji białek i peptydów na podstawie danych uzyskanych za pomocą spektrometrii mas;
 • podstawy analizy i wizualizacji danych proteomicznych za pomocą ogólnodostępnych narzędzi bioinformatycznych.

Plan szkolenia:

 1. Podstawy spektrometrii mas w badaniach proteomicznych.
 2. Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach białek cz. 1 – pomiar masy białek, identyfikacja białek z żelu/w roztworze, analiza modyfikacji potranslacyjnych, analizy interaktomu.
 3. Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach białek cz. 2 – porównawcze analizy ilościowe: bezznacznikowe, znacznikowe: TMT/iTRAQ, SILAC, analizy celowane ilościowe: PRM.
 4. Analiza i wizualizacja danych proteomicznych narzędziami bioinformatycznymi dostępnymi online.

Prowadzące:

Urszula Jankowska – doktor biochemii, adiunkt badawczy w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2019 r. kierownik Pracowni Proteomiki i Spektrometrii Mas MCB UJ, gdzie wykonuje analizy proteomiczne dla grup badawczych z polskich ośrodków naukowych oraz firm z branży life science. Ekspert w dziedzinie badania białek i peptydów z użyciem spektrometrii mas ze szczególnym uwzględnieniem analiz modyfikacji potranslacyjnych. Doświadczenie zdobyła między innymi podczas licznych specjalistycznych szkoleń w wiodących europejskich ośrodkach naukowych, w tym kursów organizowanych przez European Molecular Biology Organization (EMBO Practical Courses: Targeted proteomics – Experimental design and data analysis; Characterisation of post-translational modifications in cellular signalling). Jest współautorką licznych publikacji naukowych (https://orcid.org/0000-0002-7165-8964).

Bożena Skupień-Rabian – doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Zatrudniona w Pracowni Proteomiki i Spektrometrii Mas Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w stosowaniu metod proteomicznych w badaniach naukowych. Doświadczenie to obejmuje zarówno przygotowanie próbek, jak i obsługę systemów LC-MS/MS, a także analizę danych. Wiedzę i umiejętności w dziedzinie proteomiki i spektrometrii mas zdobywała w trakcie pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także podczas stażów zagranicznych – w laboratorium proteomicznym w Centre for Genomic Regulation w Barcelonie oraz w grupie profesora Aebersolda na ETH w Zurychu. Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących obsługi systemów LC-MS/MS oraz analizy danych, takich jak Q Exactive Biotech Operations (Hemel Hempstead, Great Britain), MaxQuant Summer School (Martinsried, Germany), Advanced Proteomics Course (Barcelona, Spain), DIA/SWATH Course (ETH Zurich, Switzerland), Proteome Discoverer Workshop (Thermo Fisher Scientific, online). Jest współautorką kilkunastu publikacji naukowych (https://orcid.org/0000-0002-1131-2582).

Szkolenie odbędzie się 18 maja 2024 roku w godzinach 9:00-16:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 9 maja 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 9 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 18 maja 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 20 maja 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 12.03.2024 r.
1000 zł brutto
od 13.03.2024 r. do 11.04.2024 r.
1100 zł brutto
od 12.04.2024 r. do 9.05.2024 r.
1200 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: spektrometria + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas