Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” (online)

15 października 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego”, która odbędzie się 15 października 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji na temat zmian zachodzących w funkcjonowaniu społeczeństwa na przestrzeni dziejów.

 

Rozważania obejmować będą następujące ramy tematyczne:

 1. Relacje społeczne i społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwa pierwotne cechowała mała liczebność, świadomość wspólnoty, hierarchizacja na podstawie wieku i płci. Rodzina była podstawową formą organizacji społecznej.  Na przestrzeni wieków zaczęło tworzyć się społeczeństwo współczesne, otwarte. Już w czasach antycznych społeczeństwo obywatelskie było najwyższym etapem rozwoju moralnego społeczeństwa. Wraz z przekształcaniem relacji społecznych, formułowaniem się norm i oddziaływań między członkami zbiorowości odkryto zdolność do samoorganizacji i podejmowania oddolnych działań.

 1. Procesy urbanizacyjne i korzystanie z zasobów

Pojęcie urbanizacji kojarzy się ze współczesnością, pojawiła się ona już w czasach starożytnych, wraz z powstaniem pierwszych na świecie miast.  Jest to pojęcie złożone i ma wiele wymiarów. To proces globalny, wpisany w rozwój ludzkości, który wiąże się z koncentracją sił wytwórczych, stosunkami społecznymi, korzystaniem z zasobów oraz racjonalnym zapewnieniem dóbr. Koordynacja wszystkich środków przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństw. Zasoby ludzkie, pieniężne, rzeczowe i informacyjne są niezbędne do zaspokajania potrzeb człowieka. 

 1. Kreowanie stylów życia i świadomości konsumenckiej 

Społeczeństwo postmodernistyczne skupia się nie tylko na dobrach materialnych, ale także poświęca się refleksji nad tym, co sobą reprezentuje. Współczesna cywilizacja odeszła od zbieractwa, podziału pracy według płci i wieku na rzecz cywilizacji nastawionej na wszechstronną konsumpcję i informację. Styl życia to charakterystyczna konfiguracja zachowań ludzkich, stanowi dla zbiorowości swoisty sposób bycia w społeczeństwie. Style życia są ściśle skorelowane z konsumpcjonizmem. 

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, ekonomicznych i historycznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Przedłużona rejestracja uczestnictwa trwa do 12 października 2021 roku.

HARMONOGRAM


Gościem Honorowym
 Konferencji będzie:

dr hab. Marcin Komańda, prof. PO, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

Tytuł wystąpienia: Odkrywanie pojęcia wartości w przykładach ontologii modeli biznesu
 

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS, Instytut Psychologii, Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Tytuł wystąpienia: Myślenie w kategoriach rynkowych i jego psychologiczne skutki
 
 

dr Olga Filipiak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Tytuł wystąpienia: Odkrywanie meandrów współczesnej konsumpcji – refleksja socjologiczna
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS Instytut Psychologii, Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Marcin Komańda, prof. PO Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

dr Alicja Antas-Jaszczuk Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Konrad Czernichowski Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Olga Filipiak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr inż. Mariusz Grębowiec Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rejestracja

Przedłużona rejestracja uczestnictwa trwa do 12 października 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 12 października 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 12 października 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 października 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 13 października 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 15 października 2021 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego ” (online),
• od 18 października 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 25 października 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12 października 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 02.09.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 03.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Społeczeństwo1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Społeczeństwo1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 spoleczenstwo@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 083

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas