II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” (online)

22 kwietnia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego”, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji na temat zmian zachodzących w funkcjonowaniu społeczeństwa na przestrzeni dziejów.

Rozważania obejmować będą następujące ramy tematyczne:

  1. Relacje społeczne i społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwa pierwotne cechowała mała liczebność, świadomość wspólnoty, hierarchizacja na podstawie wieku i płci. Rodzina była podstawową formą organizacji społecznej.  Na przestrzeni wieków zaczęło tworzyć się społeczeństwo współczesne, otwarte. Już w czasach antycznych społeczeństwo obywatelskie było najwyższym etapem rozwoju moralnego społeczeństwa. Wraz z przekształcaniem relacji społecznych, formułowaniem się norm i oddziaływań między członkami zbiorowości odkryto zdolność do samoorganizacji i podejmowania oddolnych działań.

  1. Procesy urbanizacyjne i korzystanie z zasobów

Pojęcie urbanizacji kojarzy się ze współczesnością, pojawiła się ona już w czasach starożytnych, wraz z powstaniem pierwszych na świecie miast.  Jest to pojęcie złożone i ma wiele wymiarów. To proces globalny, wpisany w rozwój ludzkości, który wiąże się z koncentracją sił wytwórczych, stosunkami społecznymi, korzystaniem z zasobów oraz racjonalnym zapewnieniem dóbr. Koordynacja wszystkich środków przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństw. Zasoby ludzkie, pieniężne, rzeczowe i informacyjne są niezbędne do zaspokajania potrzeb człowieka. 

  1. Kreowanie stylów życia i świadomości konsumenckiej 

Społeczeństwo postmodernistyczne skupia się nie tylko na dobrach materialnych, ale także poświęca się refleksji nad tym, co sobą reprezentuje. Współczesna cywilizacja odeszła od zbieractwa, podziału pracy według płci i wieku na rzecz cywilizacji nastawionej na wszechstronną konsumpcję i informację. Styl życia to charakterystyczna konfiguracja zachowań ludzkich, stanowi dla zbiorowości swoisty sposób bycia w społeczeństwie. Style życia są ściśle skorelowane z konsumpcjonizmem. 

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, ekonomicznych i historycznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. Małgorzata Bombol, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Czy możemy mówić o polskim nowoczesnym społeczeństwie czasu wolnego – kilka refleksji i dylematów
 
 
dr Marek ZimnakWydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
 
Tytuł wystąpienia: Narzędzie komunikacyjne, towarzyszące nam od prehistorii do dzisiaj
 
 
mł. kpt. dr Damian Witczak, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 
Tytuł wystąpienia: Zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa pożarowego na przestrzeni wieków


dr Andrzej Wartecki, prof. WWSSE
, Wydział Ekonomii, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp

Tytuł wystąpienia: Wybrane zastosowania rachunku kosztów alternatywnych w optymalizacji decyzji gospodarczych w perspektywie ekonomii pozytywnej


 

Do Grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. Małgorzata BombolKolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Andrzej Wartecki, prof. WWSSE, Wydział Ekonomii, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp

dr Konrad CzernichowskiKatedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
dr Karina Górska-RożejInstytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Sztuki Wojennej

dr Piotr Idrian, Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

dr Alicja Krzepicka, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mł. kpt. dr Damian Witczak, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

dr inż. Wioletta WróblewskaKatedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Marek ZimnakWydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 19 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 19 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 19 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 20 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 22 kwietnia 2022 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego,
• od 25 kwietnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 4 maja 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 19 kwietnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji lub 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 03.02.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 04.02.2022 r. do 10.03.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 11.03.2022 r. do 07.04.2022 r.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Społeczeństwo2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Społeczeństwo2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

spoleczenstwo@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas