Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania” odbyła się 4 marca 2022 r. w formie online.

Gośćmi Honorowymi Konferencji były:

dr hab. Mirosława Chwil, prof. UP (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Tytuł wystąpienia: Substancje toksyczne występujące w wybranych gatunkach roślin

dr n. farm. Barbara Frydrych (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Tytuł wystąpienia: Toksyny morskie okiem toksykologa

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• dr hab. Mirosława Chwil, prof. UP, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• prof. dr hab. inż. Ewa Flaczyk, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• dr n. farm. Barbara Frydrych, Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• dr n. farm. Monika Gawrońska-Grzywacz, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• dr Anna Stępniowska, Pracownia Biochemii Analitycznej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Toksyny – przegląd i badania” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Link do książki abstraktów: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9E570007-F74C-E2E3-5066-BA635F0D75A3

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania” odbyła się online 3 września 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, a także pasjonaci nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz medycznych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji były:

dr hab. Magdalena Chłopecka, która przedstawiła temat pt. „Zatrucia toksynami roślinnymi w medycynie weterynaryjnej”,

dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska, która wystąpiła z wykładem pt. „Prionowy charakter alfa-synukleiny – wyzwania czy możliwości w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona?”

dr n. med. Dorota Klimaszyk, która wygłosiła prelekcję pt. „Toksyny, trucizny, substancje psychoaktywne – zatrucia i ich następstwa”.

Dyskusja między uczestnikami podczas wydarzenia dotyczyła występowania toksyn oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• dr hab. Magdalena Chłopecka (Zakład Farmakologii i Toksykologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
• dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska (Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
• dr n. med. Dorota Klimaszyk (Oddział Toksykologii im. W. Błeńskiej, Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu)
• dr Ewa Rojczyk (Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
• dr Dawid Stefaniuk (Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Toksyny – przegląd i badania” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Link do książki abstraktów: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/36647DC5-A9B8-B2C3-8C28-27D614E26872

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania” odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w formie online.

Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), który przedstawił temat pt. „Bakteryjne systemy toksyna-antytoksyna i ich zastosowanie w biotechnologii”.

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

• prof. dr hab. Anna Jelińska, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• dr Elżbieta Rusinek-Prystupa, Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• dr Dawid Stefaniuk, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• dr Beata Szkolnicka, Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński

Organizatorem wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Link do książki abstraktów: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9E58654F-A491-1C76-9306-BCECE1191AAE

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas