TWORZENIE WŁASNYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH – podstawy tworzenia testów psychometrycznych

15 lutego 2023 roku

Do kogo jest skierowane?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane psychometrią i chciałyby nauczyć się jak od podstaw stworzyć test psychometryczny, a także do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie interpretacji wskaźników psychometrycznych raportowanych w artykułach naukowych.

Ze szkolenia skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, jak i pracownicy naukowi oraz niezależni badacze, którzy chcą dowiedzieć się czym jest test psychometryczny, poznać lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie etapów pracy nad jego tworzeniem oraz dowiedzieć się co i jak należy raportować, by uznać test za narzędzie spełniające wymogi psychometryczne.

Program szkolenia:

– zapoznanie się z definicją testu oraz testu psychometrycznego
– wskazanie wymogów, jakie muszą spełniać testy psychometryczne (rzetelność, trafność, obiektywność, standaryzacja, normalizacja, adaptacja kulturowa testów)
– przedstawienie teoretycznej wiedzy w zakresie budowania od podstaw dobrego testu psychometrycznego
– omówienie metod statystycznych wykorzystywanych przy opracowaniach psychometrycznych
– wprowadzenie pojęcia mocy dyskryminacyjnej i jego znaczenia w procesie tworzenia testu psychometrycznego
– omówienie metod analizy pozycji testowych oraz rzetelności i trafności narzędzia
– wyjaśnienie zagadnienia czynników zakłócających, które mogą zniekształcać odpowiedzi badanych
– przedstawienie i omówienie przykładowego raportowania wyników z badań nad walidacją narzędzi psychometrycznych

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają prezentację PDF, dodatkowe materiały przydatne przy tworzeniu własnych narzędzi badawczych, spis literatury, który pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie psychometrii oraz wzorcowe przykłady opracowań psychometrycznych narzędzi badawczych. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-14:00.

Poziom trudności: Podstawowy (nie zakłada się znajomości pojęć psychometrycznych)

Wymagania: brak

Prowadzący:

Marta Formela – z wykształcenia jest psychologiem, specjalizuje się w zaawansowanym modelowaniu statystycznym i psychometrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Pogotowiu Statystycznym. Zajmuje się planowaniem i organizacją realizowanych projektów analitycznych, prowadzi indywidualne konsultacje i szkolenia w zakresie analizy statystycznej, metodologii badań i psychometrii. Osobiście zrealizowała kilkaset projektów analitycznych publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach, w tym opracowań psychometrycznych narzędzi czy metaanaliz. Pracuje także jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia z psychometrii.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 3 lutego 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Szkolenia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 3 lutego 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 15 lutego 2023 roku – termin wydarzenia,
• od 19 lutego 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 400 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 450 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 28.08.2022 r. do 18.10.2022 r.
400 zł brutto
od 19.10.2022 r. do 03.02.2023 r.
450 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: TESTY PSYCH 2 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas