II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)

16 grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”, która odbędzie się 16 grudnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Wydarzenie przybierze formę online.

Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków,  diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane. 

 

Przyczyny i skutki uzależnień

Wyróżniamy następujące rodzaje uzależnień: 

 • fizyczne, które charakteryzuje przymusowe dążenie do zażywania substancji psychoaktywnej (np. nikotyna, etanol);  

 • psychiczne, które powstają na skutek oddziaływania pomiędzy zażywaną substancją, osobą ją  zażywającą a tłem, w jakim wskazana interakcja zachodzi; 

 • społeczne, łączące się z chęcią przynależności jednostki do danej grupy społecznej, dla której przyjmowanie substancji psychoaktywnej jest normą oraz elementem zespalającym; 

 • behawioralne, czyli uzależnienie od czynności (np. hazard, zakupy, internet). 

Wymienione rodzaje mogą występować równolegle lub samodzielnie. Kwestie przyczyn i skutków tego zjawiska rozpatrywać można w aspekcie indywidualnym, rodzinnym i socjalnym. Pociągają one za sobą problemy zdrowotne, społeczne, moralne i ekonomiczne. Źródeł uzależnień doszukuje się w potrzebie znalezienia rozwiązań dla problemów życiowych, w próbie radzenia sobie ze stresem, czy emocjami. Wierzymy, że Konferencja umożliwi wymianę wiedzy i poglądów na temat przyczyn uzależnień oraz ich skutków, przedstawi skalę problemu oraz związane z nim konsekwencje.

Leczenie i profilaktyka uzależnień

Leczenie uzależnień opiera się głównie na pomocy psychiatrów, psychologów oraz farmakoterapii. Pierwszym krokiem w walce z uzależnieniami jest uświadomienie sobie problemu. Bardzo istotne jest również okazywanie wsparcia, zrozumienia i dawanie poczucia nadziei przez otoczenie społeczne, a także poddanie się całemu procesowi leczenia i terapii. Celem profilaktyki powinna być m.in. promocja zdrowia, wzmacnianie więzi, poszerzanie wiedzy, organizowanie poradnictwa i warsztatów, kształtowanie i uporządkowanie systemu norm oraz wartości. Ważne jest również dostosowanie metod przeciwdziałania do faktycznego stanu kultury danego środowiska. To z kolei ma przełożenie na instytucjonalne i prawne rozwiązanie problemu, związane m.in. ze współpracą między organizacjami i ułatwieniem dostępu do instytucji udzielających pomocy. Warto pochylić się nad funkcjonowaniem osób uzależnionych, trudnościami w ich leczeniu, wzbogacić wiedzę dotyczącą programów profilaktycznych i interwencyjnych.

Narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, pornografia, hazard, media, technologie, seks, jedzenie, internet, zakupy – czy w dobie zagrożenia epidemiologicznego ryzyko wpadnięcia w sidła uzależnienia jest większe? Czy w czasie pandemii łatwiej być abstynentem? Czy istnieją schematy, które prowadzą do uzależnienia i współuzależnienia? Czy istnieją dobre praktyki pozwalające na skuteczną prewencję? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania będą przedmiotem prezentowanych przez Państwa wystąpień.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Tytuł wystąpienia: Uzależnienia lekowe: podstawy neurobiologiczne, współzachorowalność, poszukiwanie nowoczesnej terapii w czasach pandemii
 
 

dr hab. Beata Hoffmann, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Narkotyki – zagrożenie czy suplement diety?

 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Beata Hoffmann, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

dr Beata Ciupińska, Zakład Edukacji i Profilaktyki Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Wojciech Glac, Pracownia Neurobiologii, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

dr Robert Modrzyński, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 9 grudnia 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 10 grudnia 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 9 grudnia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 10 grudnia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 grudnia 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy z uczestnikami (szczegóły wkrótce),
• 16 grudnia 2021 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”,
• od 20 grudnia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 10 stycznia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 10 grudnia 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 4.11.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 5.11.2021 r. do 9.12.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Uzależnienia2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Uzależnienia2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 uzaleznienia@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas