Warsztat: „Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych”

22 września 2022 roku / 24 września 2022 r.
09:00-17:00

Do kogo jest skierowany warsztat?

Warsztat skierowany jest do osób, które chciałyby rozpocząć lub już rozpoczęły pracę w warunkach hodowli komórkowych in vitro, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę. Z warsztatu skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, pracownicy naukowi, jak i niezależni badacze. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na samodzielne przeprowadzenie prostych doświadczeń w warunkach hodowli komórkowych in vitro, które mogą przyczynić się do powstania prac dyplomowych, artykułów naukowych lub innych publikacji. Warsztat jest wprowadzeniem i usystematyzowaniem wiedzy na poziomie akademickim w zakresie pracy z hodowlami komórkowymi in vitro. Przygotowany został w oparciu o wiedzę teoretyczną, bogate doświadczenie Prowadzącej, a także aktualne wytyczne dotyczące tego tematu. W formularzu zgłoszeniowym znajdują się pytania umożliwiające określenie oczekiwań i poziomu zaawansowania Uczestników, co pozwoli na przygotowanie spotkania dostosowanego do indywidualnych potrzeb grupy. 

Opis i program warsztatu:

Warsztat odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 22 września 2022 r. w godzinach 09:00-17:00 oraz 24 września 2022 r. w godzinach 09:00-17:00 (ze względu na liczne zainteresowanie oraz Państwa prośby postanowiliśmy uruchomić dodatkowy termin spotkania w dniu 24 września 2022 r.).

Celem spotkania jest przekazanie praktycznej wiedzy w formie warsztatowej. W związku z tym zostanie ono przeprowadzone w małej grupie osób. Dużo uwagi zostanie poświęcone praktycznym aspektom wykonywania prac badawczych w laboratorium, kolejno wykonywanym czynnościom, potencjalnym błędom, przyczynom i sposobom na ich eliminację. Dodatkowo przedmiotem warsztatu będzie analiza fragmentów publikacji, identyfikacja powszechnych błędów i nieścisłości będących przyczyną niepowodzeń we własnych doświadczeniach laboratoryjnych. Oprócz tego przewidziane są dodatkowe zadania do pracy własnej uczestników z możliwością ich sprawdzenia przez Prowadzącą, jak również omówienia błędów i niejasności. Sposób realizacji będzie umożliwiał swobodną interakcję pomiędzy Uczestnikami i Prowadzącą, a także zostanie wzbogacony o szereg materiałów multimedialnych pozwalających na jak najefektywniejsze przyswojenie materiału zgodnie z poniższymi punktami merytorycznymi:

1) Zalety hodowli komórkowych w badaniach naukowych

2) Organizowanie i wyposażenie pracowni hodowli komórkowych i tkankowych

3) Klasyfikacja hodowli tkanek – hodowle pierwotne i linie komórkowe

4) Pozyskiwanie komórek pierwotnych i linii komórkowych

5) Hodowle adherentne i nieadherentne, hodowle dwu- i trzywymiarowe

6) Prowadzenie hodowli – rozmrażanie, zamrażanie, pasażowanie, liczenie komórek

7) Ocena żywotności i proliferacji komórek – testy MTT, WST-8, SRB, NRU, BT, LDH, BrdU

8) Główne problemy związane z prowadzeniem hodowli komórkowych

9) Rozwiązywanie zadań dotyczących pracy w warunkach hodowli komórkowych

Dodatkowe informacje:

Po zakończonym warsztacie uczestnikom zostaną udostępnione: prezentacja w formacie .pdf, spis zalecanej literatury oraz materiałów video/kanałów na platformie YouTube, a także dodatkowe ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności do samodzielnego wykonania. Ponadto, każdy uczestnik warsztatu otrzyma papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo wraz z opisem zakresu merytorycznego warsztatu.

Prowadząca:

Dr n. farm. Katarzyna Klimek – biolog, biotechnolog, absolwentka Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją pracę z hodowlami komórkowymi rozpoczęła ponad 10 lat temu. Obecnie pracuje jako pracownik naukowy, a swoją pracę opiera przede wszystkim na eksperymentach w warunkach hodowli komórkowych in vitro. Jest autorką i współautorką ponad 30 prac naukowych. 

Rejestracja

Obecnie wszystkie miejsca na warsztat w dniu 22 i 24 września są zajęte. Udostępniamy poniżej link do formularza dla osób zainteresowanych uczestnictwem w przypadku zwolnienia się miejsc lub w przyszłości. Link:

https://forms.gle/bKnqEQ7ZpKJVZ1Qn9

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc będziemy kontaktować się z osobami zapisanymi na powyższą listę zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Osoby, które wypełnią formularz i zaznaczą zainteresowanie terminem w przyszłości będą również poinformowane o dostępności nowych terminów przed publicznym uruchomieniem naboru.

Późna rejestracja uczestnictwa dla spotkania w dniu 22 września 2022 r. trwa do 15 września 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Wczesna rejestracja uczestnictwa dla spotkania w dniu 24 września 2022 r. trwa do 1 września 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet (uczestnikom rekomendujemy aby podczas warsztatu korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, zalecany jest sprawny mikrofon,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 15 września 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 22 września 2022 roku oraz 24 września 2022 roku – terminy wydarzenia,
• od 27 września 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Warsztat w dniu 22 września 2022 r.

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 690 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 25 sierpnia 2022 r.

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa od 26 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.


Warsztat w dniu 24 września 2022 r.

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 690 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 1 września 2022 r.

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa od 2 września 2022 r. do 15 września 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: HKZ1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas