Warsztat: „Test ELISA – kompendium, dobre praktyki, najczęstsze błędy (nowy program merytoryczny)”

21 i 28 listopada 2024 roku

10:00-14:00

Technika ELISA stanowi bardzo wartościowe i przydatne narzędzie laboratoryjne. Wpływają na to liczne możliwości zastosowania, wysoka specyficzność oraz łatwa dostępność. Prostota wykonania testu ELISA jest tylko pozorna. Na wielu jego etapach mogą pojawić się różnej natury błędy uniemożliwiające uzyskanie lub odczytanie prawidłowego wyniku. Z uwagi na świadomość powszechnej problematyki związanej z praktycznym wykorzystaniem tej techniki badawczej proponujemy uczestnictwo w intensywnym warsztacie.

Zakres merytoryczny zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym planem:
1. Wprowadzenie do techniki ELISA.
2. Omówienie typów testowanych antygenów.
3. Określanie formatu badań – możliwości wyboru komercyjnie dostępnych
testów/zestawów ELISA – jak wybrać test, na co zwracać uwagę?
4. Wykonywanie testu komercyjnego, modyfikacja/dostosowanie protokołu, walidacja, możliwe błędy.
5. Obróbka danych pomiarowych.
6. Pojawia się problem – co teraz? Gdzie uzyskać informację, pomoc?
7. Ekonomiczność wykorzystania zestawów testowych lub nadmiarowych odczynników.
8. Kreowanie własnego testu ELISA w oparciu o komercyjnie dostępne przeciwciała,
wykorzystanie własnego antygenu lub własnych przeciwciał w tworzeniu testu
ilościowego – co należy wiedzieć?

Dodatkowo w formularzu zgłoszeniowym zostały dołączone pytania. Odpowiedzi określą bieżący zakres wykorzystania techniki ELISA oraz doprecyzują, które z zagadnień są najbardziej istotne dla Uczestników. Posłużą do finalnej adaptacji warsztatu pod oczekiwania Uczestników.

Jesteśmy przekonani, że wiedza pozyskana podczas warsztatu pozwoli na podniesienie jakości i skuteczności prowadzonych badań oraz na praktyczne wykorzystanie otrzymanych wskazówek podczas codziennej pracy. W trakcie spotkania każdy Uczestnik będzie miał możliwość zadania pytań zarówno w formie tekstowej, głosowej albo audiowizualnej.

Warsztat odbędzie się w dniach 21 i 28 listopada 2024 r. w godzinach 10:00-14:00. 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowo, będzie możliwe zadawanie pytań w ciągu 14 dni od zakończenia spotkania poprzez przesłanie maila na adres e-mail szkolenia@fundacja-tygiel.pl. Odpowiedź, zależnie od swojej złożoności, zostanie udzielona w formie tekstowej albo bezpośrednio podczas indywidualnego spotkania online.

Po zakończonym warsztacie Uczestnikom zostaną udostępnione: prezentacja w formacie .pdf oraz spis zalecanej literatury. Ponadto, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo wraz z opisem zakresu merytorycznego przedstawionego w trakcie spotkania.

Prowadząca:

Dr Krystyna Stalińska – z wykształcenia jest biologiem ze specjalizacją biologia molekularna, doktor biochemii, pracownik naukowy Zakładu Biochemii Komórki na Wydziale Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki UJ. Pasje naukowe obejmują: badanie regulacji ekspresji genów istotnych dla stanu zapalnego oraz wpływu cytokin, czynników wzrostu i modulatorów aktywacji komórek na ekspresję wybranych genów. Specjalizuje się w rozwijaniu i dostosowaniu technik analitycznych stosowanych w dziedzinie biologii i genetyki molekularnej. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w kreowaniu i optymalizacji narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w projektach badawczych. Realizuje projekty biotechnologiczne związane z otrzymywaniem i charakterystyką przeciwciał monoklonalnych, stanowiących podstawę nowych molekularnych testów i narzędzi badawczych. Jako nauczyciel akademicki prowadzi, wysoko oceniane przez studentów, warsztaty z wykorzystania technik analitycznych w badaniach naukowych. Wiodącą pasją pozazawodową jest botanika i ogrodnictwo.

Rejestracja

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 12 września 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 14 listopada 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 21 i 28 listopada 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 29 listopada 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 850 (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 12.09.2024 r.
800 zł brutto
od 13.09.2024 r. do 15.10.2024 r.
850 zł brutto
od 16.10.2024 r. do 14.11.2024 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: ELISA+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę warsztatu,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas