Warsztat: „Test ELISA – zasada działania i optymalizacja reakcji”

14 grudnia 2022 r.

10:00-14:00 (z przerwami)

Do kogo jest skierowany warsztat?

Nadrzędnym celem proponowanego warsztatu jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy w zakresie przeprowadzania immunoenzymatycznego testu ELISA. Liczne możliwości zastosowania oraz wysoka specyficzność sprawiły, że test ten stał się powszechnie wykorzystywaną techniką w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Prostota wykonania testu ELISA jest tylko pozorna. Na wielu jego etapach mogą pojawiać się różnej natury błędy uniemożliwiające odczytanie prawidłowego wyniku. Podczas warsztatu zostaną omówione zarówno fundamentalne kwestie, takie jak: zalecane materiały laboratoryjne, bufory, odczynniki, sposoby i instrukcje wykonania, jak również bezpośrednio związane z odczytaniem, interpretacją i weryfikacją poprawności otrzymanych wyników, a także  zasady optymalizacji metody. Dodatkowym elementem warsztatu będzie analiza problemów pojawiających się podczas wykonywania testu ELISA oraz przykładów własnych eksperymentów i opisów dostępnych w pracach przeglądowych wykorzystujących technikę ELISA. Jesteśmy przekonani, że wiedza pozyskana podczas warsztatu pozwoli na podniesienie jakości i skuteczności prowadzonych badań oraz praktyczne wykorzystanie otrzymanych wskazówek podczas codziennej pracy.

Warsztat zostanie przeprowadzony w formule online. Uczestnicy podczas rejestracji mają możliwość zgłoszenia, jakie zagadnienia merytoryczne są dla nich najbardziej istotne. Formuła warsztatu umożliwi także interakcję pomiędzy Uczestnikami i Prowadzącą. Kwestie merytoryczne zostaną wzbogacone o szereg materiałów (w języku polskim i angielskim), w tym multimedialnych, pozwalających na jak najefektywniejsze przyswojenie materiału zgodnie z poniższymi punktami merytorycznymi: 

 1. Wprowadzenie. Podstawowe definicje i pojęcia związane z reakcjami immunoenzymatycznymi. Zalety i zakres stosowania testu ELISA.
 2. Organizowanie i wyposażenie pracowni do przeprowadzania testu ELISA.
 3. Główne etapy testu ELISA.
 4. Odmiany testu ELISA: bezpośrednia (ang. direct), pośrednia (ang. indirect), kanapkowa bezpośrednia (ang. sandwich direct), kanapkowa pośrednia (ang. sandwich indirect), konkurencyjna (ang. competitive)
 5. Zalecane materiały laboratoryjne, bufory i odczynniki.
 6. Szachownica rozcieńczeń dla dwóch parametrów.
 7. Przykładowe instrukcje wykonania testu ELISA.
 8. Interpretacja odczytanego testu, weryfikacja kontroli.
 9. Zasady optymalizacji metody.
 10. Analiza problemów mogących wystąpić podczas wykonywania testu ELISA.
 11. Przykłady eksperymentów własnych oraz przegląd prac naukowych, w których zastosowano technikę ELISA.

Warsztat odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w godzinach 10:00-14:00 

Dodatkowe informacje:

Po zakończonym warsztacie Uczestnikom zostaną udostępnione: prezentacja w formacie .pdf, spis zalecanej literatury oraz nagranie z warsztatu. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo wraz z opisem zakresu merytorycznego przedstawionego w trakcie spotkania. Uczestnicy przez okres miesiąca od daty zakończenia warsztatu mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji z Prowadzącą z zakresu omawianych zagadnień. 

Prowadząca: 

Dr Bożena Futoma-Kołoch – biolog, mikrobiolog, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy badawczej technikę ELISA stosuje od ponad 14 lat, głównie nad wykrywaniem zaktywowanych składowych układu dopełniacza surowicy krwi przez bakterie. Obecnie pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym, prowadząc m.in. zajęcia z mikrobiologii, bakteriologii stosowanej, postępów w wakcynologii i bioterroryzmu. Jest autorką i współautorką 26 publikacji naukowych indeksowanych w bazie JCR, a także 32 popularnonaukowych o tematyce mikrobiologicznej.

Rejestracja

Późna rejestracja uczestnictwa trwa do 8 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet (uczestnikom rekomendujemy aby podczas warsztatu korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, zalecany jest sprawny mikrofon,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 8 grudnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 14 grudnia 2022 roku – termin wydarzenia,
• od 19 grudnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 550 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 650 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 22 listopada 2022 r.

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa od 23 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: ELISA1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas