Kalendarium wydarzeń

23.10.2020 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

23.10.2020 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online)

29.10.2020 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury (Lublin/online)

06.11.2020 r.

III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita” (Lublin/online)

19.11.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online)

26.11.2020 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (online)

27.11.2020 r.

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa Analiza polskiego społeczeństwa (Lublin/online)

28.11.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

04.12.2020 r.

V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne (Lublin/online)

11.12.2020 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie (Lublin/online)