Kalendarium wydarzeń

27.05.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

11.06.2022 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek (online)

30.06.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych” (online)

30.06.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)