Kalendarium wydarzeń

27.05.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

24.06.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

30.06.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych” (online)