Kalendarium wydarzeń

29.10.2020 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury (Lublin/online)

26.11.2020 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (online)

11.12.2020 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie (Lublin/online)