Kalendarium wydarzeń

26.01.2023 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Emocje – źródło, znaczenie, konsekwencje” (online)

27.01.2023 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska” (online)

17.02.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” (Lublin/online)

24.02.2023 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sprawca i Ofiara – kontekst psychologiczny i społeczny”

24.02.2023 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” (Lublin/online)

03.03.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” (online)

23-26.03.2023 r.

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

11.05.2023 r.

2nd International Scientific Conference “Advances in biomedical research with use of in vitro methods” (online)

01.06.2023 r.

2nd International Scientific Conference „Civilization Diseases – Causes, Treatment, and Prevention” (online)