Kalendarium wydarzeń

26.11.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle” (online)

27.11.2020 r.

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa Analiza polskiego społeczeństwa (Lublin/online)

27.11.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii” (online)

28.11.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

03.12.2020 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” (Lublin/online)

04.12.2020 r.

V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne (Lublin/online)

04.12.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku” (online)

05.12.2020 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

10.12.2020 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

10.12.2020 r.

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” (Lublin/online)

11.12.2020 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie (Lublin/online)