Szkolenie pt.: „Jak zabezpieczyć interes naukowca i uczelni we współpracy z firmami”

26 kwietnia 2023 roku
10:00-12:00

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do każdego pracownika naukowego, doktoranta i studenta zainteresowanego realizacją wspólnych przedsięwzięć/projektów na styku nauki i biznesu.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się nie tylko, jakie formy współpracy (w szczególności komercyjne) są możliwe, ale też, na co zwrócić uwagę, angażując się w takie przedsięwzięcie, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy uczelni oraz swoje, jakiego języka korzyści i argumentów używać w trakcie ustalania warunków współpracy, o czym nie zapomnieć w umowie komercjalizacyjnej lub na badanie zlecone, czego unikać i dlaczego oraz na co można się zgodzić na korzyść partnera biznesowego, uwzględniając jego (a także wspólne) interesy.

Omawiane zagadnienia:
• Rodzaje współpracy nauki z biznesem – wspólne projekty, badania zlecone, komercjalizacja, doradztwo, inne,
• Kluczowe zapisy w umowach komercjalizacyjnych, konsorcjalnych, na świadczenie usług badawczych.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00-12:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Prowadząca: dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, absolwentka Politechniki Wrocławskiej kierunku mechanika i budowa maszyn. Doktorat z kriogeniki realizowała we współpracy z CERN w Genewie. Obecnie Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU, jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za współpracę z biznesem, w tym transfer wiedzy i technologii, sprzedaż komercyjnych usług badawczych i ochronę prawną wyników działalności naukowej oraz funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni, zaangażowaną w różne uczelniane projekty i inicjatywy dotyczące transferu technologii i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczy. Współzałożycielka ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającego obecnie ponad 80 jednostek naukowych, w którym pełni obecnie rolę członka rady koordynacyjnej. Laureatka ministerialnego programu Brokerzy Innowacji. Od 2009 r. członkini ASTP – europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii. Ekspertka i trenerka udzielająca doradztwa i prowadząca szkolenia związane z transferem technologii i przedsiębiorczością akademicką, w szczególności zarządzania IP w projektach badawczych, w tym w zakresie dotyczącym współdzielenia własności intelektualnej powstającej w projektach konsorcjalnym i przedsięwzięciach realizowanych przez uczelnie we współpracy z firmami.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 18 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 18 kwietnia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 26 kwietnia 2023 roku – termin szkolenia,
• od 28 kwietnia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 450 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 550 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 14.03.2023 r.
450 zł brutto
od 15.03.2023 r. do 18.04.2023 r.
550 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: IN 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL we współpracy z INNOAGH sp. z o.o.,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas