II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zagrożenia zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

22 października 2022 roku

Obserwowany obecnie gwałtowny rozwój cywilizacyjny wiąże się nie tylko z podniesieniem jakości życia, ale także z wieloma zagrożeniami w obrębie zdrowia człowieka. Niewielka aktywność fizyczna, nieprawidłowe odżywianie, uzależnienia, stres oraz niska świadomość w obrębie działań prozdrowotnych przyczyniają się do rozwoju chorób określanych jako społeczne i cywilizacyjne. Istotny wpływ ma także zmienna sytuacja epidemiologiczna i związane z tym konsekwencje. Nie bez znaczenia pozostają również takie kwestie jak np. zanieczyszczenie środowiska czy hałas. 

Dużą rolę w profilaktyce rozwojowi chorób cywilizacyjnych odgrywają, zwłaszcza w ostatnim czasie, zaufanie społeczeństwa wobec działań osób wykonujących zawody medyczne oraz kampanie w zakresie działań profilaktycznych, prowadzących do ochrony zdrowia człowieka. 

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów w zakresie zdrowia człowieka, identyfikacja obecnych i przyszłych zagrożeń oraz sposobów ich neutralizacji. Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia pomoże w znalezieniu skutecznych rozwiązań.

PRZEDŁUŻONA TURA REJESTRACJI TRWA DO 13 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

  1. Niewłaściwy styl życia (mała aktywność fizyczna, nieprawidłowości w sposobie żywienia, nałogi);
  2. Zagrożenia w środowisku społecznym, ich wpływ na kondycję psychofizyczną i stan zdrowia ludności;
  3. Zagrożenia w środowisku fizycznym (wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka, brak zabezpieczenia stanowisk pracy przed czynnikami szkodliwymi);
  4. Główne problemy zdrowotne (choroby cywilizacyjne, zakaźne, układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, nowotwory, zaburzenia psychiczne, urazy i zatrucia, alergie, niepełnosprawność, umieralność niemowląt). 

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik, Instytut Nauk Klinicznych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Rak płuca i POCHP – palący problem współczesny
 
 
dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Tytuł wystąpienia: Środowiskowe i zawodowe narażenia na związki arsenu a zmiany w układzie krążenia
 
 
dr hab. n. med. Magdalena Bosak, Katedra Neurologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 
Tytuł wystąpienia: Padaczka – fakty i mity
 

prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Choroba próchnicowa dawniej i obecnie
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. n. med. Magdalena Bosak, Katedra Neurologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 
prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik, Instytut Nauk Klinicznych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 
dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
dr n. o zdr. Agata Krzos, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
dr n. zdr. Renata Robaszkiewicz-Bouakaz, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w III turze trwa do 13 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 14 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 13 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 17 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 22 października 2022 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zagrożenia zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość”,
• od 25 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 31 października 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 października 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 30.06.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 01.07.2022 r. do 30.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 31.08.2022 r. do 13.10.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Z.ZDR II udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Z.ZDR II udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? zdrowie@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas