Zapraszamy na konferencję EDUKACJA SPE

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE, która odbędzie się 19 maja 2018 r. w Lublinie.

Ideą Konferencji jest przedstawienie efektywnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą posiadającymi opinie i orzeczenia oraz wyeksponowanie metod pokonywania trudności związanych z udzielaniem efektywnego wsparcia uczniom z SPE. Najważniejsze przesłanie dotyczy korelacji efektywnej współpracy specjalistów, możliwości finansowych oraz wymagań prawno-organizacyjnych na jednej płaszczyźnie – wsparcia uczniów w prawidłowym rozwoju.

Po więcej informacji zapraszamy na www.konferencja-edukacja.pl