Healthcare Business Forum

Z satysfakcją objęliśmy Patronatem Honorowym wydarzenie Healthcare Business Forum. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie! Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej. Więcej znajdą Państwo na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/HealthcareBusinessForum oraz stronie internetowej: www.hbforum.pl.

Healthcare Business Forum jest inicjatywą organizowaną przez CEMS Club
Warsaw działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tworzona
jest ona razem ze współorganizatorami: Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Studentów Medycyny IFMSA-Poland, SKN Menedżerów Zdrowia oraz Polskim
Towarzystwem Studentów Farmacji.

Healthcare Business Forum to wydarzenie łączące środowiska: medyczne
oraz biznesowe. Tworzy ono wyjątkowe połączenie, prelekcji, warsztatów,
cyklu seminariów oraz targów pracy, umożliwiających dialog między tymi
dwoma sektorami. Dzięki tej inicjatywie studenci, którzy w przyszłości
współtworzyć będą kadrę specjalistów sektora ochrony zdrowia, mają
szansę pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania tym obszarem. Ponadto,
uczestnicy będą mieli szansę poznać wybitne osobistości ze świata
medycznego oraz biznesowego. W ten sposób chcemy, by mogli oni nauczyć
się identyfikować możliwości i zagrożenia tych dziedzin w dobie rozwoju
technologicznego, a także stworzyć opinie na temat zmian oraz
przyszłości branży medycznej w Polsce.

Wydarzenie rozpocznie Health Opening Day – otwarta prelekcja na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 10 stycznia 2019 roku. Podczas niej
dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha opowie o przeprowadzonej przez niego
pierwszej w Polsce operacji kręgosłupa na płodzie. Natomiast przez
następne kilka tygodni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbywać
się będą cotygodniowe seminaria dla wyselekcjonowanej w dwuetapowym
procesie rekrutacji czterdziestki uczestników. Zwieńczeniem projektu
będzie mająca miejsce 11 kwietnia 2019 roku konferencja Healthcare
Business Forum, podczas której zorganizowane zostaną targi pracy i
spotkanie z zaproszonym prelegentem, które będzie miało na celu
sprowokowanie uczestników do wymiany poglądów.

Tegoroczna edycja opierać się będzie na czterech tematach: Medical Law,
Pharma, Future of Healthcare i MedTech.

Aktualne informacje dotyczące projektu i wiadomości o rekrutacji
dostępne będą na stronach:
www.facebook.com/HealthcareBusinessForum
www.hbforum.pl