Nowa konferencja – Tradycja i jej współczesne wymiary

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Tradycja i jej współczesne wymiary, która odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Warszawie. Spotkanie jest organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Ideą organizowanej konferencji naukowej jest pochylenie się nad kwestią tradycji i jej wymiarów we współczesnym społeczeństwie. W dobie postępującej globalizacji, rozwoju technicznego i technologicznego szczególne ważna jest dyskusja na temat miejsca tradycji oraz jej postrzegania we współczesnej rzeczywistości. Wobec dokonujących się we współczesnym świecie zmian szczególnie istotne wydaje się pytanie o różne oblicza tradycji, jej trwałość i modyfikacje, jakim jest nieustannie poddawana. W duchu myśli humanistycznej, szczególnie w obszarze antropologii i socjologii tradycja rozumiana jest jako przekaz, proces przenoszenia z pokolenia na pokolenie wartości, przekonań, wiedzy i umiejętności. Pytamy więc o sposób interpretacji tradycji jej status oraz funkcjonalizacje, jakim podlega w życiu publicznym, społeczności lokalnych, dyskursach medialnych i w kulturze popularnej (folkloryzm). Nowe odczytywanie tradycji jest istotnym wyznacznikiem badawczym dla interdyscyplinarnie pojmowanej humanistyki łączącej różne perspektywy naukowe.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników prac naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz wskazania obszarów wykorzystania tradycji i kultury w społeczności lokalnej.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących pokrewne dziedziny nauki, a także zainteresowanych poruszaną problematyką.

Po więcej informacji zapraszamy na www.konferencja-tradycja.pl