Podręcznik z zakresu kryminalistyki

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało podręcznik autorstwa dr hab. inż. Renaty Włodarczyk pt. „Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym”.

Problematyka śladów biologicznych, a w szczególności w przypadkach spraw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jest wyjątkowo złożona i istotna z punktu widzenia dobra sprawy, ukarania sprawców oraz procesu wykrywczego. Przytaczając słowa recenzentów i autorytetów z dziedziny kryminalistyki podręcznik stanowi kompleksowe kompendium wiedzy na temat rozwoju metod analitycznych, postępowania, charakterystyki poszczególnych śladów, aż po szczegółowe opracowanie akt sądowych spraw karnych.

Publikacja stanowi obszerne opracowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Autorki przy szeregu spraw, jak np. Tomasza Włodarka, znanego jako „wampir ze Świnoujścia”, jak i przypadek z polskiego archiwum X znany jako sprawa „skóry”.

Podręcznik zawiera wprowadzenia do kryminalistyki wyjaśniające co wpłynęło na dzisiejszy kształt tej nauki, analizę śladów biologicznych, charakterystykę metod wykrywczych, opisuje kilkadziesiąt przypadków spraw na podstawie akt sądowych, realizowanych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Podręcznik został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę http://slady.wydawnictwo-tygiel.pl