XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 23-24 marca 2019 r. w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Konferencja TYGIEL może pochwalić się ponad 10-letnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy:
– nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
– nauk przyrodniczych
– nauk ścisłych
– nauk technicznych
– nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
– nauk humanistycznych,
– nauk społecznych,
– sztuki.

Po więcej informacji zapraszamy na http://www.konferencja-tygiel.pl/