Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku


Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku”, która odbędzie się 15 maja 2020 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.  Dynamiczny rozwój społeczeństwa, dostęp do wielu urządzeń, w tym internetu oraz zjawiska globalne wpływają na ówczesne życie społeczne. Niewątpliwie aspekty technologiczne zmieniły kształt społeczeństwa, sprawiając, że staliśmy się świadkami różnego rodzaju zjawisk. Ostatecznie zdarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, gwałtowne wprowadzenie różnego rodzaju nakazów i zakazów sprawiło, że mnogość tematów i problemów stojących przed badaczami z zakresu nauk społecznych i pokrewnych wzrosła na trudny do oszacowania poziom. Warto więc zastanowić się nad współczesnym światem, który jednocześnie oddziałuje zarówno na jednostkę społeczną, jak i grupę ludzi.Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla społeczeństwa oraz zwróceniem uwagi na problemy występujące w społeczeństwie. 

Gośćmi Honorowymi Konferencji są:

  • dr hab. Tomasz Kitliński, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Członkowie Komitetu Naukowego:

  • dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Tomasz Kitliński, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Anna Szwed-Walczak, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osoby zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:
– innowacje społeczne,
– polityka rodzinna i społeczna,
– media w przestrzeni społecznej,
– działania proekologiczne,
– ekonomia społeczna i rynek pracy,
– resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
– zmiany społeczne i edukacyjne,
– problemy współczesnego społeczeństwa,
– aktywność administracji publicznej,
– aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością. 

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Elektroniczna rejestracja dobiega końca 7 maja 2020 roku.

Więcej informacji o Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na podstronie: 
https://fundacja-tygiel.pl/wyzwania-i-zmiany-spoleczne-w-xxi-wieku/

Zapraszamy serdecznie

zespół Fundacji TYGIEL