Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza”

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza”, która odbędzie się w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Amerykański historyk i filozof nauki Thomas Khun wprowadził pojęcie “paradygmatu”, które rozumiane jest jako zbiór teorii oraz pojęć tworzących podstawy danej nauki. Nauki socjologiczne, jak i filozofia mają szereg teorii, które pomagają zrozumieć sens, istnienie i funkcjonowanie społeczeństwa. Teorie filozoficzne pozwalają na refleksję nad określonymi pojęciami, zrozumienie procesów myślowych, a także analizę zachowań i procesów decyzyjnych. Ponadto, dają możliwość poszukiwania rozwiązań problemów. Teorie socjologiczne pozwalają m.in.: na analizę obserwacji świata społecznego oraz podjęcie refleksji na temat funkcjonowania społeczeństwa.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach pracy dyplomowych na temat teorii socjologicznych oraz teorii filozoficznych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów kierunków filozofia, socjologia, psychologia, teoretyków, praktyków, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny