II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Teorie filozoficzne – problematyka i analiza” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Teorie filozoficzne – problematyka i analiza”, która odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w formie online.

Amerykański historyk i filozof nauki Thomas Kuhn wprowadził pojęcie “paradygmatu”, które rozumiane jest jako zbiór teorii oraz pojęć tworzących podstawy danej nauki. Teorie filozoficzne pozwalają zatem na refleksję nad określonymi pojęciami, zrozumienie procesów myślowych, a także analizę zachowań i procesów decyzyjnych. Ponadto, dają możliwość poszukiwania rozwiązań problemów.

Dlatego też filozofowanie było z nami od zawsze. Na poglądy znanych filozofów miała zdecydowany wpływ sytuacja społeczna i ekonomiczna. To ona sprawiła, że powstawały nowe nurty filozoficzne. Również obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej nas rzeczywistości, rozwój takich idei jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach pracy dyplomowych na temat teorii socjologicznych oraz teorii filozoficznych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów kierunków filozofia, teoretyków, praktyków, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Rejestracja trwa do 17 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.fundacja-tygiel.pl/teorie