II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Informacja w przestrzeni publicznej” (online)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Informacja w przestrzeni publicznej”, która odbędzie się 25 lutego 2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Z problemem informacji, informowania i informatyzacji wiąże się szerokie spektrum zagadnień, które zwłaszcza we współczesnym świecie nabrały szczególnego znaczenia i stąd zrodziła się idea naukowych poszukiwań, dociekań, konstatacji i zintegrowania środowiska badaczy różnych dyscyplin wokół zagadnienia szeroko pojmowanej informacji.

Koncepcja Konferencji zakłada przeanalizowanie problemu informacji w wymiarze przestrzeni publicznej, przy założeniu jej uniwersalistycznego znaczenia i charakteru dobra publicznego, a także jej otwartości, ekspansywności i labilności. Wszechobecność i status informacji we współczesności skłania do przeprowadzenia wielowątkowej i interdyscyplinarnej naukowej debaty w kontekście indywidualnym, komunikacyjnym i technologicznym. Wiarygodna i rzetelna informacja oraz konstruowany przez nią przekaz stają się warunkiem funkcjonowania w pełni demokratycznej i otwartej sfery publicznej. Jednocześnie warto nadmienić, że nieodzownym wyznacznikiem rzeczywistości „informacyjnej” stają się tzw. fake newsy oraz zjawisko post-prawdy.

Przestrzeń publiczna to obszar wielopoziomowego komunikowania społecznego, którego nieodłącznym elementem jest dostęp do informacji, przepływ informacji (rozkład, gromadzenie, blokowanie) oraz środki i narzędzia komunikacji, jak również sposoby jej przetwarzania. Informacja stanowi zatem budulec relacji społecznych na wielu poziomach: mikrostrukturalnym (relacje interpersonalne), makrospołecznym (społeczeństwo obywatelskie, opinia publiczna, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne) i politycznym (np. komunikowanie polityczne między podmiotami politycznymi/władzą a społeczeństwem).

W spektrum tej przestrzeni znajduje się człowiek, homo informaticus, któremu informacja stwarza pole poznawcze istotnych celów, potrzeb i wartości, stając się informacją znacząca w całym procesie komunikowania i wymiany informacji. Dialogiczność tego procesu oraz pluralistyczny charakter przestrzeni publicznej, z jednej strony, powoduje dylematy, kryzysy i konflikty powstałe na styku oddziaływań uczestników tej przestrzeni, a z drugiej, prowadzi do integracji i tworzenia jednorodnych związków społecznych. Jednostka jest „generatorem informacji”, ale doświadcza też nadmiaru i chaosu informacyjnego, które negatywnie ją stymulują i powodują problemy z odbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji. Rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do nieznanego dotychczas usytuowania jednostki ludzkiej w charakterze elementarnej części układu wyznaczanego przez informację i jej kontekst. Jednostka stała się też częścią konstruującego się społeczeństwa informacyjnego.

Oba wspomniane powyżej wymiary informacyjności organizatorzy proponują uzupełnić o refleksje nad jej technologicznym środowiskiem – mediami, sieciami i protokołami, które organizują przepływy danych, dostęp do wiadomości i możliwości kontaktów z innymi. Pytanie o technologie informacyjne prowadzi do refleksji nad ich społecznym i kulturowym zapleczem, rolą w budowaniu i podtrzymywaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i przepływie informacji. Pozwoli również przyjrzeć się nowym wyobrażeniom i sposobom pracy z gadżetami i systemami technologicznymi.

Organizatorzy akcentują wieloaspektowość tematyki Konferencji i tym samym adresują zaproszenie do przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów i praktyków, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, tj. lingwistykę, filozofię, kulturoznawstwo, antropologię, socjologię, politologię, psychologię, prawo, nauki o zarządzaniu, kognitywistykę, nauki o mediach, komunikologię, cybernetykę, informatykę i nauki o sztuce.

Rejestracja trwa do 18 lutego.

Więcej informacji na stronie www.konferencja-informacja.pl