V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zastosowania chromatografii w pracach naukowych” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zastosowania chromatografii w pracach naukowych, która odbędzie się 25.06.2021 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Konferencja przybierze formę online.

Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak również ochronie środowiska. Polegają one na analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dyskusji oraz nawiązania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Wydarzenie kierowane jest do badaczy wykorzystujących techniki chromatograficzne w swoich badaniach naukowych i pracy zawodowej, jak również pracujących nad optymalizacją i rozwojem metod rozdziału. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy naukowców, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków medycznych i przyrodniczych, a także osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

Wierzymy, że ogólnopolski charakter Konferencji pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a nawiązane relacje przyczynią się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkiem.

Rejestracja trwa do 17 czerwca 2021 r.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny