III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o Marketingu” (online)

Odpowiednio podjęte działania marketingowe pozwalają na skierowanie uwagi odbiorcy na określony produkt, który jest jednym z elementów powszechnie znanej kompozycji marketingowej 4P. Dostępna ilość narzędzi marketingowych pozwala na stworzenie odpowiednich kreacji promocyjnych, które wpływają na konkretnego odbiorcę.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o Marketingu” to wydarzenie mające na celu podjęcie dyskusji na temat szeroko pojętego zagadnienia marketingu. Będzie to również doskonała okazja do omówienia problemów, jakie niosą za sobą podjęte działania marketingowe, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia nowych zespołów z różnych ośrodków badawczych. Nieustanny rozwój nowych technologii, cyfryzacja społeczeństwa oraz rosnąca konkurencja zmuszają organizacje do tworzenia nowych planów i strategii marketingowych, korzystania z różnych form promocji i reklamy, a także używania różnych narzędzi marketingowych.

Wśród zagadnień poruszanych podczas Konferencji znajdują się między innymi:
• historia marketingu,
• rola i wymiary marketingu,
• strategie marketingowe,
• formy promocji i reklamy,
• efektywna komunikacja,
• współczesne wyzwania marketingu,
• rodzaje marketingu.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, grantów, prac dyplomowych, prac doktorskich.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.