Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja” (online)

Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć – Camille Pissaroo

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”, która odbędzie się online 27 listopada 2021 roku. 

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, prezentacja wyników badań, naukowa dyskusja oraz identyfikacja nowych obszarów badawczych. Konferencja ma także stanowić forum prezentacji rozwoju myśli naukowej oraz pobudzać do działania młodych badaczy. Do uczestnictwa zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów reprezentujących różne dziedziny naukowe: przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, sztuk plastycznych, muzycznych oraz filmowych, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. 

Piękno jest niejednolite, a jego historia sięgająca starożytności wciąż tworzy się na naszych oczach. Dostrzegane jest w życiu codziennym, przyrodzie, sztuce, muzyce, literaturze czy architekturze. Piękno pozwala nam odseparować się na chwilę od szarej rzeczywistości, pobudza nasze zmysły, zmuszając do refleksji. Kim jest piękny człowiek? W jaki sposób żyć by mieć czas na poznawanie i podziwianie otaczającego świata? Jak współcześnie projektować, tworzyć, by ukazywać piękno życia i świata?

Proponowany zakres zagadnień:

 • Wzorce piękna w świecie wirtualnym i social mediach
 • Analiza piękna w sferze duchowej i cielesnej
 • Zaburzenia psychiczne i zdrowotne wynikające z braku akceptacji samego siebie
 • Rola chirurgii plastycznej w dążeniu do ideału piękna (aspekty psychologiczne, medyczne i prawne)
 • Uwarunkowania dążenia do ideałów piękna
 • Zmiany społeczne i kulturalne, a sfera estetyczności
 • Piękno natury i dbałość o środowisko przyrodnicze
 • Estetyka ekologiczna i krajobraz
 • Harmonia przestrzeni architektonicznej i estetyka przestrzeni publicznej 
 • Przesłanki warunkujące harmonię miejsca
 • Sakralny wymiar piękna
 • Piękno w sztuce, filmie, literaturze
 • Ekopiękno (kosmetyki naturalne, meble  i przedmioty z recyklingu)

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny