Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 roku w formie online. Celem Konferencji jest refleksja nad wynikami badań, przybliżenie prac przeglądowych oraz analiza proponowanych rozwiązań z zakresu aktywności fizycznej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji oraz integracji. 

Ruch odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Liczne badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów oraz chorób np. sercowo-naczyniowych, a także ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pomimo to osoby utrzymujące zalecany przez WHO poziom aktywności fizycznej stanowią mniejszość społeczeństwa. Rekomendacje uwzględniają zarówno aktywność podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu, jak i w trakcie pracy zawodowej, realizacji obowiązków domowych oraz w czasie wolnym. 

Problematyka aktywności fizycznej najczęściej jest rozpatrywana pod względem zdrowotnym. Warto również zwrócić uwagę na jej charakter kulturowo-społeczny, ekonomiczny, prawny i edukacyjny. Wielopostaciowość zagadnienia aktywności fizycznej, problematyka badawcza, jaka się z nią wiąże oraz mnogość innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez badaczy stanowi wartościowy i interesujący temat do wspólnej dyskusji.

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary tematyczne, jak również jesteśmy otwarci na Państwa propozycje:

 • zdrowotne aspekty aktywności fizycznej 
 • zadania zdrowia publicznego 
 • znaczenie i rola fizjoterapii 
 • aktywność fizyczna na różnych etapach życia
 • społeczno-kulturowe zagadnienie aktywności fizycznej
 • wyzwania i ograniczenia związane z edukacją o kulturze fizycznej
 • współczesny styl życia i nowoczesne technologie wspierające aktywność fizyczną
 • wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne człowieka
 • postawy prospołeczne związane z aktywnością fizyczną
 • sport profesjonalny i amatorski 
 • ekonomiczne i prawne aspekty sportu
 • komercjalizacja, uniwersalizm i unifikacja sportu
 • inne

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także osób zainteresowanych niniejszą tematyką. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu i serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny