Publikacja monografii naukowych

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że w bibliotece cyfrowej Wydawnictwa Naukowego TYGIEL pojawiły się nowe monografie naukowe, nad którymi, wraz z Autorami oraz Recenzentami, pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą publikacji i oczywiście zapraszamy do lektury!

Baśnie i bajki – naukowe rozważania literackie

Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania

 Mikrobiologia i toksykologia – przegląd wybranych zagadnień

Przegląd chorób rzadkich – diagnostyka i leczenie

Rośliny i ich potencjał prozdrowotny oraz przemysłowy

Nowoczesne technologie – strategie, rozwiązania i perspektywy rozwoju. Tom 2

Wybrane zagadnienia z zakresu nanotechnologii, inżynierii materiałowej oraz termodynamiki

Przegląd wybranych doniesień z zakresu psychologii ogólnej, kryminalistycznej oraz nauk społecznych

Kultura i sztuka – perspektywy badawcze

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, bezpieczeństwa i terroryzmu

Wybrane choroby nowotworowe – diagnostyka i leczenie

Wybrane problemy i rozwiązania w medycynie – przegląd zagadnień

Aspekty prawno-kryminalistyczne i kryminologiczne w ujęciu naukowym

Doniesienia naukowe z zakresu chorób cywilizacyjnych i zagadnień pokrewnych

Wędrówka w literaturze i sztuce – wybrane zagadnienia

Żywienie i produkcja żywności – przegląd najnowszych doniesień

Medyczne i społeczne aspekty pandemii SARS-CoV-2

Nowoczesne technologie – strategie, rozwiązania i perspektywy rozwoju. Tom 1

Rola aktywności fizycznej i fizjoterapii w zdrowiu człowieka

Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki

Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa

Nauki humanistyczne – interdyscyplinarne rozważania naukowe

Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość

Współczesne problemy ochrony środowiska – wybrane aspekty

Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania. Tom 2

Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku. Tom 2