III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukową “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”, która odbędzie się 27 stycznia 2022 roku w formie online. Celem Konferencji jest wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii oraz prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich i własnych projektów naukowych.

W trakcie wydarzenia będzie możliwość merytorycznej dyskusji na takie tematy, jak m.in.:
• zaburzenia osobowości
• diagnoza i terapia chorób psychicznych
• neuropsychologia i psychologia kliniczna
• psychofizjologia
• metodologia i diagnoza psychologiczna
• psychologia społeczna
• psychologia emocji i motywacji, poznania, uczenia się
• psychopatologia emocji i osobowości


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” to wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz osób zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wymiany wiedzy i doświadczeń,  wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 16 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.