VII Konferencja Naukowa „ENZYMOS” – Enzymy w nauce i przemyśle (online)

Już po raz siódmy mamy przyjemność spotkać się z Państwem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ENZYMOS. Dyskusja, wymiana poglądów, a także doświadczeń to tylko niektóre cechy, jakie towarzyszyły poprzednim edycjom.

Enzymy są wszechobecne
Ludwik Hirszfeld powiedział “Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie”. W pełni zgadzamy się z Panem Profesorem i zachęcamy zatem do zaprezentowania swoich badań, odkryć, a także prac naukowych. Poruszymy zagadnienia z dziedziny enzymologii, ponieważ enzymy są…. wszechobecne. Odgrywają znaczącą rolę w wielu gałęziach przemysłu, ale przede wszystkim są podstawą procesów zachodzących w organizmach żywych.

Ale najpierw wróćmy do początku…
Człowiek od wieków nieświadomie wykorzystywał enzymy, najbardziej powszechnych była produkcja wina, piwa i chleba. Natomiast słowo enzym zostało po raz pierwszy użyte w 1878 roku przez niemieckiego fizjologa, Wilhelma Kuhne. Po latach badań oraz szeregu eksperymentów prowadzonych w Berlinie profesor Eduard Buchner opisał zdolność ekstraktów drożdżowych do fermentacji cukrów przy nieobecności żywych komórek. Za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Na przełomie XIX i XX wieku poczyniono znaczące postępy w ekstrakcji, charakteryzowaniu i komercyjnym wykorzystaniu wielu enzymów. Przez następne 60 lat sądzono, że tylko enzymy mają zdolności katalityczne, ale w latach 80. XX wieku odkryto, że niektóre cząsteczki kwasu RNA są również zdolne do wywierania efektu katalitycznego. Te RNA, zwane rybozymami, odgrywają ważną rolę w ekspresji genów. W tym samym dziesięcioleciu biochemicy opracowali również technologię wytwarzania przeciwciał o właściwościach katalitycznych. Te tak zwane abzymy mają znaczący potencjał zarówno jako nowe katalizatory przemysłowe, jak i terapeutyczne. Rezultatem wszystkich dokonanych odkryć i spostrzeżeń był wzrost zainteresowania enzymami. Słusznie uważano, że bliższe ich poznanie pozwoli na wytłumaczenie wielu procesów życiowych. Za prace nad enzymami wielu badaczy zostało nagrodzonych licznymi nagrodami. Pomimo że trwają one od wieków, enzymologia w dalszym ciągu pozostawia wiele do odkrycia.

Enzymy dzisiaj…
Obecnie powszechne jest stosowanie preparatów enzymatycznych w wielu gałęziach przemysłu (m.in. piekarnictwo, browarnictwo, przemysł papierniczy czy mleczarstwo). Szerokie zastosowanie widoczne jest również w naukach medycznych, diagnostyce, a także biotechnologii czy farmacji. Również w życiu codziennym każdy z nas spotyka się z enzymami.

Rozwój enzymologii rozpoczął się w XIX wieku i prężnie postępuje do dziś. Aby podsumować obecny stan wiedzy mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz wszystkich Państwa, związanych zawodowo lub hobbystycznie z enzymami do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ENZYMOS. Podczas wydarzenia w trakcie paneli dyskusyjnych badacze będą mieli okazję prezentacji własnego dorobku naukowego, dyskusji nad wynikami badań oraz pracami przeglądowymi.

I tura rejestracji trwa do 9 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie www.enzymos.pl