II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku w formie online. Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji oraz integracji. 

Ośrodkowy układ nerwowy stanowi najważniejszą część układu nerwowego u kręgowców. Zarządza pracą narządów wewnętrznych, analizuje bodźce docierające do organizmu i kontroluje jego reakcje, a także odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak zapamiętywanie, czy uczenie się.

Aktualnie, z powodu starzenia się społeczeństwa, duży problem stanowią choroby neurodegeneracyjne, które powodują postępujące zaburzenia różnych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Kluczowe zatem są badania, które mogą doprowadzić do wytłumaczenia ich genezy oraz umożliwienia przeprowadzenia skutecznej terapii.

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych. 

Liczymy na Państwa aktywny udział i wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny