Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zagrożenia zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

Obserwowany obecnie gwałtowny rozwój cywilizacyjny wiąże się nie tylko z podniesieniem jakości życia, ale także z wieloma zagrożeniami w obrębie zdrowia człowieka. Niewielka aktywność fizyczna, nieprawidłowe odżywianie, uzależnienia, stres oraz niska świadomość w obrębie działań prozdrowotnych przyczyniają się do rozwoju chorób określanych jako społeczne i cywilizacyjne. Istotny wpływ ma także zmienna sytuacja epidemiologiczna i związane z tym konsekwencje. Nie bez znaczenia pozostają również takie kwestie jak np. zanieczyszczenie środowiska czy hałas. 

Dużą rolę w profilaktyce rozwojowi chorób cywilizacyjnych odgrywają, zwłaszcza w ostatnim czasie, zaufanie społeczeństwa wobec działań osób wykonujących zawody medyczne oraz kampanie w zakresie działań profilaktycznych, prowadzących do ochrony zdrowia człowieka. 

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów w zakresie zdrowia człowieka, identyfikacja obecnych i przyszłych zagrożeń oraz sposobów ich neutralizacji. Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia pomoże w znalezieniu skutecznych rozwiązań.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fundacja-tygiel.pl/zdrowie