III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”. Spotkanie odbędzie się 14 października 2022 roku w formie online. Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji oraz integracji. 

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych. 

Liczymy na Państwa aktywny udział i wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny