III EU Green Week w Lublinie – „Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału czynnego w III EU Green Week w Lublinie – Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze.

Konferencja naukowa odbędzie się online 14-15 lipca 2022 roku. Udział czynny w wydarzeniu jest bezpłatny.

Green Week to europejska inicjatywa mająca na celu tworzenie przyjaznego dla nas wszystkich środowiska. Celem projektu jest zdobywanie nowej wiedzy o ekosystemach, dotyczącej głównie przestrzeni miasta, ich złożoności i zależnościach pomiędzy naturą a człowiekiem. To coroczna okazja do debaty i refleksji na temat szeroko pojętej europejskiej polityki ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupia się na Europejskim Zielonym Ładzie – unijnej strategii zrównoważonego i transformacyjnego wzrostu na rzecz zasobooszczędnej i neutralnej dla klimatu Europy do 2050 roku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to “EU Green Deal – make it real!”.

 Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
– dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. ucz. (UMCS) – Przewodnicząca,
– prof. dr hab. Wiesław Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS,
– prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
– dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. ucz. (UP Lublin, WFOŚiGW) – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
– dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. ucz. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie, 
– dr hab. Joanna Czarnecka, prof. ucz. (UMCS) – Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, 
– prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (UMCS) – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS,
dr hab. Marek Gancarz, prof. ucz. (PAN Lublin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
– dr inż. Jan Kamiński (KUL).

Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Ogród Botaniczny UMCS oraz Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Rejestracja uczestnictwa czynnego w Konferencji trwa do 7 lipca 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhSi8XJY4tuUkgTfVHKM4iWnNG4r9Nad8xC1-xNl2pT1vTw/viewform

Serdecznie zapraszamy!