II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne” (online)

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne”, która odbędzie się 17 grudnia 2022 roku. Liczymy, że spotkanie w formie online umożliwi Państwu uczestnictwo niezależnie od okoliczności pandemicznych czy codziennych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń,  a także identyfikacja kluczowych problemów związanych z badaniami nad człowiekiem.

Liczymy na Państwa wystąpienia, które swoją problematyką będą mieścić się w obrębie poniższych zagadnień:

 • człowiek w badaniach podstawowych i stosowanych,
 • wykorzystanie ciała ludzkiego w celach naukowo-szkoleniowych,
 • biobanki materiału genetycznego,
 • neurologiczne kryterium śmierci,
 • status zwłok i szczątków płodowych,
 • status komórek, tkanek i narządów po śmierci człowieka,
 • komercjalizacja ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich,
 • handel komórkami, tkankami i narządami,
 • handel narządami w kontekście transplantologii ex mortuo,
 • przestępstwa znieważenia zwłok,
 • funeralistyka, w tym nowe metody grzebania ciał, 
 • szczątki ludzkie w ujęciu archeologicznym i kryminalistycznym,
 • produkty lecznicze na bazie ludzkiej krwi i ludzkiego osocza,
 • rola komisji bioetycznych,
 • relikwie i prawno-kanoniczne badanie szczątków ludzkich,
 • bioart i inne formy w sztuce,
 • problemy etyczne, regulacje prawne i postawy społeczne wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny