VI Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Człowiek i społeczeństwo w dobie globalizacji oraz dynamicznych zmian” (Lublin/online)

Szanowni Państwo,

Żyjemy obecnie w społeczeństwie charakteryzującym się wysokim stopniem rozwoju cywilizacyjnego. Dostępne powszechnie środki masowego przekazu pozwalają na szybki i nieograniczony terytorialnie przepływ informacji. Wiek XXI, a w szczególności ostatnie lata, to czas bardzo dynamicznych i burzliwych zmian społecznych. Wiele rzeczy zmienia się z dnia na dzień. Skutki pandemii, niegasnącego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, kryzysu gospodarczego i energetycznego czy też polityki monetarnej w pierwszej kolejności dotykają każdej pojedynczej osoby. Niemniej jednak życie jednostki przekłada się na życie całego społeczeństwa, zarówno lokalnie, jak i globalnie. O problemach społeczeństwa można mówić w kontekście jednostki, poprzez grupy społeczne, na spojrzeniu ogólnoświatowym kończąc.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja zagadnień społecznych jako tematów prac naukowych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli szeroko pojętych nauk społecznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Więcej informacji na stronie www.konferencja-spoleczna.pl