Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sprawca i Ofiara – kontekst psychologiczny i społeczny” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Sprawca i Ofiara – kontekst psychologiczny i społeczny”, która odbędzie się 24 lutego 2023 r. w trybie online.

Uznać można, że problemem współczesnego świata jest zjawisko przemocy, które oddziałuje zarówno na poszczególne jednostki, jak i na całe komórki społeczne. Z jej ofiarami, sprawcami i świadkami spotykamy się w mediach, na ulicy, w szkole, pracy i niestety… w rodzinie. Wpływ na poszerzające się zjawisko przemocy mają: gwałtowne przemiany cywilizacyjne, przyspieszający rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, transformacje ustrojowe i gospodarcze oraz migracje ekonomiczne. Warto więc zgłębić specyfikę przemocy,  aby zapewnić wsparcie i pomoc osobom nią dotkniętym.

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu, którego celem jest ukazanie problemu przemocy, analiza tego zjawiska, a także merytoryczna dyskusja na temat wsparcia osób pokrzywdzonych. Podczas Konferencji poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej oraz tej polegającej na zaniedbaniu. Do problematyki tej podejdziemy zarówno od strony psychologicznej, społecznej, jak i prawnej. Skupimy się na formach przemocy, jej skutkach i konsekwencjach.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.