Spotkanie autorskie z dr. Tadeuszem Korablinem

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. 1 grudnia 2022 r. o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Tadeuszem Korablinem, autorem książki pt.: „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku”.

Dr Tadeusz Korablin ppłk w st. spocz., doktor nauk o bezpieczeństwie, weteran działań poza granicami państwa. W latach 1998-2004 pełnił służbę dyplomatyczną, jako I Sekretarz, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli, będąc jednym z doradców ds. obronnych Ambasadora RP przy NATO. W latach 1994-1995 był starszym oficerem do spraw informacji wojskowej (SMIO) w misji pokojowej ONZ w Libanie (UNIFIL). W roku 1997 nadzorował z ramienia OBWE wybory parlamentarne w Republice Serbskiej. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych przeciwdziałaniu konfliktom, problematyce zagrożeń asymetrycznych, relacjom NATO-Rosja i NATO-Ukraina oraz zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Autor w krótkim wykładzie przedstawi najistotniejsze zagadnienia zawarte w książce. Bezpośrednio po którym będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań naszemu Gościowi oraz zakupu książki.

By wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się poprzez formularz:
Kliknij tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie:
https://www.facebook.com/wydawnictwo.tygiel/