Spotkanie autorskie z dr hab. Edytą Krzych-Fałtą

Szanowni Państwo,

23 listopada 2022 r. o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie autorskie z dr hab. Edytą Krzych-Fałtą, autorką książki pt.: “Donosowa próba prowokacyjna z alergenem – złoty standard, nowe możliwości w ryno- i alergologii”.

Autorka od blisko dwudziestu lat w swojej praktyce klinicznej i naukowej zajmuje się standaryzacją donosowej próby prowokacyjnej, która odgrywa kluczową rolę w diagnostyce chorób nosa i w swoistej prewencji polisensytyzacji. Stanowi złoty standard diagnostyki różnicowej nieżytów nosa, zwłaszcza w odniesieniu do nieżytu lokalnego i alergicznego. Niejednokrotnie przy rozbieżnościach kliniczno-diagnostycznych rozstrzyga o dalszym postępowaniu terapeutycznym, co pozycjonuje to narzędzie wykorzystywane w ryno- i alergologii na szczególnie wysokim miejscu w grupie metod diagnostycznych. Wzbogacana o nowo standaryzowane obiektywne techniki badania drożności nosa dostarcza cennych źródeł informacji m.in. na temat procesów IgE-zależnych, u podłoża których obserwuje się typowe objawy towarzyszące chorym uczulonym na pospolite alergeny środowiskowe.

Dr hab. Edyta Krzych-Fałta w krótkim wykładzie przedstawi najistotniejsze zagadnienia zawarte w książce. Bezpośrednio po którym będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań Autorce.

By wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się poprzez formularz.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/wydawnictwo.tygiel/

Monografia dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Wydawnictwa Naukowego TYGIEL: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8A30148B-39E5-073F-1C91-E7D344A19EE5